top
Fem stjerner fra kunderne
Få op til 25.677 kr., hvis ægtefælle
og under 36.700 kr. i boet
Smuk blomst

 

Begravelseshjælp og andre tilskudsordninger

Begravelseshjælp kan ses som de forskellige typer af støtte, der gives til de efterladte. For eksempel kan der søges op til 11.200 kr. i begravelsesstøtte, hvis omkostningerne for begravelsen ikke kan betales af boet. Derudover udbetaler Sygeforsikring Danmark fast 1.400 kr., uanset om begravelseshjælpen beregnes på boets formue eller ikke. En efterladt samlever kan også søge efterleverhjælp, hvor der kan udbetales op til 14.860 kr. Bedemanden vil varetage alle opgaver i forbindelse med udbetalingen af begravelseshjælp.


 

 

Hvilke tilskud kommer automatisk?

Hvis en efterlevende ægtefælle har boet med afdøde (som er pensionist) de seneste tre år, vil vedkommende automatisk modtage tre måneders folkepension. Denne udbetaling vil blive overført til ægtefællens NemKonto over tre måneder uden nogen krav på selv at udfylde en ansøgning. Vær opmærksom på, at hvis ægtefællen har modtaget denne efterleverpension, kan efterleverhjælp ikke søges.


 

 
IT-certificeret af Folkekirkens IT

 

Begravelseshjælp takster (2018)

Hvis afdøde var berettiget til at have dansk sygesikring, vil de pårørende også have ret til at modtage begravelseshjælp. Den udbetalte sum afhænger af, om afdøde efterlader sig formue. Når et bo bliver gjort op, vil man se på, om der er kontanter, obligationer eller genstande, som kan omsættes til kontanter. Dette gælder også fast ejendom, men almindelig inventar medregnes ikke. Begravelseshjælpen beregnes fra den udregnede sum af de samlede værdier.

Hvis afdøde er født før d. 1 april 1957, vil hjælpen altid være på mindst 1.050 kr. For afdøde født efter denne dato er det udelukkende den afdødes formue (penge, pension, smykker og ejendom), der afgør den udbetalte støttesum. Til en afdød voksen vil den maksimale begravelseshjælp være på 11.200 kr. Hvis afdøde er et barn under 18 år (gælder også ufødte børm), er begravelseshjælpen altid på 9.400 kr.

Afdøde med ægtefælle el. børn u. 18 år

Hvis en efterlevende ægtefælle eller børn under 18 år søger højeste sats af begravelseshjælpen, må boets formue maks være 37.500 kr. Hvis formuen overstiger denne grænse bliver begravelseshjælpen beskåret. Støtten falder helt bort, hvis værdierne overstiger 48.700 kr.

Afdøde enlig med voksne børn

Hvis der søges højeste sats af begravelseshjælp for afdøde, der er ugift og ikke har børn under 18 år, må formuen højest udgøre 18.800 kr. Overstiger afdødes værdier denne grænse skæres støtten ned, og denne frafalder ved en formue over 30.000 kr.


 

 

Efterleverhjælp

Efterlevelseshjælp er et engangsbeløb på op til 14.860 kr., der udbetales til en efterladt samlever, som har boet sammen med sin ægtefælle i et EU-land, EØS-land eller Schweiz i de seneste tre år. Dette forudsætter, at afdøde er omfattet dansk lovgivning om social sikring, og at ansøger ikke tidligere har fået udbetalt efterleverhjælp. Den efterlevende ægtefælle har op til seks måneder efter dødsfaldet for at søge efterleverhjælp.

Når efterleverhjælpen beregnes, ser man på den efterlevende ægtefælles fremtidige indkomst fra under 244.656 kr. til maksimalt 382.273 kr. om året før skat. Hvis boet har formue, bliver et formuetillæg på 30 procent beregnet af den del af formuen der overstiger 152.907 kr. Formuetillæget lægges til den årlige indkomst. Beregningen er lavet på baggrund af boets beholdning af kontanter, obligationer, aktier, biler og ejendom samt gæld til realkreditinstitutter og banker.


 

 

Hvem modtager begravelseshjælpen?

I den indledende bestilling hos bedemanden kan der foretages ansøgning om begravelseshjælp. Hvis der betales med kort, vil støtten bliver overført til anmelders NemKonto. Hvis begravelsen er betalt på kredit, bliver begravelseshjælpen adresseret til bedemanden.

Kontaktpersonen, der er oplyst til skifteretten, vil automatisk (ca. 14 dage efter dødsfaldet) indkaldes til et møde omkring boskifte. Første punkt på dagsordenen i skifteretten er altid udbetaling til personen, som har betalt for begravelsen og derudover afstemning af begravelseshjælpen.

Hvis boet med fuld begravelseshjælp ikke kan dække begravelsesomkostningerne, vil det være anmelders ansvar at betale differencen selv. Dette kunne eventuelt gøres med den ansøgte efterleverhjælp. Bedemanden vil stå for ansøgning om korrekt begravelseshjælp og efterleverhjælp.    


 
Certificeret bedemand

 
Peter Holm, Bedemand

Peter Holm –
ledig for samtale

Peter har erfaring fra 1.200 begravelser og er instruktør på bedemandsuddannelsen.

Ring på tlf. 70 25 25 33 for samtale med Peter Holm.

Per Holm, Bedemand

Per Holm –
ledig for samtale

Per har erfaring fra end 2.000 begravelser og er vagthavende bedemand.

Ring på tlf. 70 25 25 33 for samtale med Per Holm..