Bestil os online

Start uforpligtende vores e-mærket onlinebestilling, og vi kontakter dig for samtale inden for 15 minutter.top
  .

Begravelse

I forlængelse af ceremonien bæres ud til gravpladsen for afsluttende jordfæstelse af kisten i gravstedet.

- Bedemand ordner alt
- Arrangerer med kirke
- Begravelseshjælp
- Iklædning i eget tøj
- Ilægning i hvid kiste
- Rustvogn, 1x15 km.
- Op til 90 dages kredit

Fra 10.824,-
Ceremoni weekend: 12.899,-
Uden ceremoni: 10.104,-

Bisættelse

Efter ceremonien køres i rustvogn til krematorium, så en urne kan nedsættes el. askespredes til havs.

- Forvent fuld service
- Finder præst og kapel
- Hvid standard kiste
- Iklædning & ilægning
- Øko-urne el. Sø-urne
- Rustvogn, 2x15 km.
- Kort eller tilkøb kredit

Fra 10.994,-
Ceremoni weekend: 13.789,-
Uden ceremoni: 8.599,-

Begravelseshjælp

Bedemand ansøger og sikre for udbetaling af den korrekte økonomiske støtte. Tilskuddet er op til 12.100 kr. og beregnes fra boets samlede sum af værdier.

Hvis afdøde var berettiget til at have dansk sygesikring (hvis et cpr nr. er tildelt), vil de pårørende også have ret til at modtage begravelseshjælp. Den udbetalte sum afhænger af, om boet/afdøde efterlader sig en formue.

Når et bo bliver gjort op, vil man se på, om der er kontanter, obligationer eller genstande med en værdi over 3.000 kr. stykket. Der tænkes her på genstande, som reelt kan omsættes til kontanter.

Dette gælder eksempelvis fast ejendom, biler, både og andre tinglyste aktiver, mens almindeligt inventar ikke medregnes. Så en telefon, et fladskærms-tv eller en computer, vil ofte blive værdiansat til 0 kr.

Standard begravelseshjælp: 1.050 kr.

Hvis afdøde er født før d. 1. april 1957, vil hjælpen altid være på mindst 1.050 kr. Er man født efter denne dato er det udelukkende boets formue, der afgør den udbetalte støttesum.

Forhøjet begravelseshjælp: 12.100 kr.

Til en afdød voksen vil den maksimale begravelseshjælp være på 12.100 kr. Hvis afdøde er et barn under 18 år (gælder også ufødte børn), er begravelseshjælpen altid på 10.100 kr. uanset formue.

Hvis: Efterlevende ægtefælle eller børn

Hvis en efterlevende ægtefælle eller børn under 18 år søger højeste sats af begravelseshjælpen, må boets formue maksimalt være 40.500 kr. Hvis formuen overstiger denne grænse, bliver begravelseshjælpen beskåret. Støtten falder helt bort, hvis værdierne overstiger 51.600 kr.

Hvis: Afdøde var enlig med voksne børn

Hvis der søges højeste sats af begravelseshjælp for afdøde, der er ugift, enlig og ikke har børn under 18 år, må formuen højest udgøre 20.300 kr. Overstiger værdierne denne grænse skæres støtten ned, og frafalder ved en formue over 32.400 kr. før begravelses udgifter er fratrukket.


Efterlevelseshjælp og -pension

Hvis det ikke er muligt at søge forhøjet begravelseshjælp og der er en efterlevende ægtefælle, registeret partner eller samboende kæreste, kan der søge et ekstraordinært tilskud til dækning af begravelsesudgifterne.

Til forskel for begravelseshjælpen beskrevet ovenfor, er disse ekstra tilskud fokuseret primært på tre forhold:

  • Den fremtidige indtægt i boet
  • Har delt bopæl de sidste tre år
  • Er / er ikke folkepensionist

Hvis: Efterlevende samlever/sambo

Efterlevelseshjælp: Et engangsbeløb på op til 15.601 kr., der udbetales til en efterladt samlever, som har boet sammen i et EU-land, EØS-land eller Schweiz i de seneste tre år. Dette forudsætter, at afdøde er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, og at ansøger ikke tidligere har fået udbetalt efterlevelseshjælp eller efterlevelsespension.

Når støtten beregnes, ser man på den efterlevende kærestes fremtidige indkomst fra under 256.852 kr. til max 401.328 kr. om året før skat. Hvis boet har formue, bliver et formuetillæg på 30 procent beregnet af den del af formuen, der overstiger 157.458 kr.

Formuetillæget lægges til den årlige indkomst. Beregningen er lavet på baggrund af boets beholdning af kontanter, obligationer, aktier, biler og ejendom samt gæld til realkreditinstitutter og banker.

Hvis: Efterlevende ægtefælle/partner

Efterlevelsespension: Hvis en efterlevende ægtefælle har boet med afdøde (begge som folkepensionister) de seneste tre år, vil den efterlevende ægtefælle automatisk modtage tre måneders folkepension i forlængelse af bedemandens papirarbejde. 

Denne udbetaling vil ske til ægtefællens NemKonto over tre måneder uden nogle krav eller behov for ansøgning.

Vær opmærksom på, at hvis den efterlevende ægtefælle allerede har modtaget denne efterlevelsespension en gang før - altså man tidligere i livet har haft en civil stand som enke eller enkemand, vil begravelses støtten alene være i form af den formuebetingede begravelseshjælp. 

Ansøgning og udbetaling af efterlevelsespension sørger bedemanden for sker helt automatisk til ægtefællens Nemkonto.


Hvem modtager pengene?

I den indledende bestilling hos bedemanden kan der foretages ansøgning om begravelseshjælp. Hvis der betales med kort, vil støtten bliver overført til anmelders NemKonto. Hvis begravelsen er betalt på kredit, bliver begravelseshjælpen adresseret til bedemanden.

Kontaktpersonen, der er oplyst til skifteretten vil automatisk indkaldes via e-boks til et telefonmøde omkring boskifte. Første punkt på dagsordenen i skifteretten er altid udbetaling til personen, som har betalt for begravelsen og derudover afstemning af begravelseshjælpen.

Hvis boet med fuld begravelseshjælp ikke kan dække basisudgifterne, vil det være anmelders ansvar at betale differencen selv, eventuelt suppleret med den ansøgte efterlevelseshjælp.

Bedemanden vil stå for ansøgning om begravelseshjælp, mens efterlever hjælpen kun kan søges af en samlever selv via borger.dk. Det er den eneste type tilskud, som bedemanden ikke kan foranlede..


Per Holm

Ledig for samtale: Per er senior bedemand. Ring for gratis rådgivning om mulig begravelseshjælp eller få Per til et uforpligtende møde i privaten.

  70 25 25 33

Christian Holm

Ledig for samtale: Har speciale i kommunale og alternativ begravelser. Christian arbejder med mange kommuner omkring deres sociale begravelser.

  70 25 25 33

Hvad siger vores familier?


Ring nu – 70 25 25 33