top
Print side E-mail side 
trustpilot bedrebegravelse.dk
Hvis afdøde skal brændes eller askepredes
En bisættelse varer ca. 30 minutter
Bisættelse af urne

 

Bisættelse af urne

Hos Bedre Begravelse tilbyder vi også bisættelse af urne. Der er tale om en bisættelse, hvis man skal kremeres. Før bisættelsen afholder man ofte en kirkelig højtidelighed eller en borgerlig højtidelighed i et kapel. Man afslutter traditionelt med at familien bærer kisten ud til rustvognen. Man kan vælge at begrave urnen eller sprede asken over åbent hav. 


 

 

Højtidelighed i kirken

Hvis du/I ønsker at begrave afdøde i den lokale kirke, vil den lokale sognepræst normalt forvente, at der afholdes en bisættelse i den lokale sognekirke. Hvis du/I i stedet ønsker, at begravelsen skal ske i en kirke udenbys, kan det også lade sig gøre og er normalt gratis. Det kræver dog, at afdøde har haft benyttet kirken eller har en tilknytning til denne.

Bedemanden sørger for, at placere kisten i kirkens midtergang og pynte den. Vi ser gerne, at  familien møder op senest et kvarter før højtideligheden starter. Det giver jer tid til at hilse på bedemanden og tage imod den øvrige familie. Herefter sætter de nærmeste pårørende sig på stolerækkerne tættest på kisten.

Ved højtideligheden startes der ud med orgelspil. Herefter kommer første salme, nådeshilsen, trosbekendelsen og anden salme. Derpå følger den begravelsestale, som du/I har aftalt ved mødet med præsten efterfulgt af jordpåkastelsesritualet. Til slut kommer der en fællesbøn, tredje salme og organisten spiller udgangsmusikken. Præsten vil give tegn, når kirsten skal bæres ud til rustvognen og går forrest med den nærmeste familie, der ikke er kistebærere. Herefter ringer klokkerne ud, og der bliver taget en sidste afsked med afdøde ved rustvognen. Hvis højtideligheden sker på krematoriets kapel, bliver kisten stående på stedet. Efter bisættelsen er foretaget, hilser alle på hinanden i våbenhuset.


 
urne askespredning

 

Borgerlig bisættelse

En borgerlig bisættelse er en mulighed, hvis afdøde enten ikke var medlem af folkekirken, medlem af et andet trossamfund eller du/I ikke ønsker gejstlig medvirken. Her er det ikke et lovkrav med en ceremoni forud for kremeringen, men loven kræver, at gravstedet er på en godkendt kirkegård eller at asken spredes ud over åbent hav.

Et forløb i kapellet kan blive helt, som pårørende ønsker det. Det starter typisk med at bedemanden placerer og pynter kisten i kapellets midtergang. Familien møder op 15 minutter før selve ceremonien for at hilse på bedemanden og byde velkommen til den øvrige familie. Herefter er der en halv time afsat, hvor familien suverænt bestemmer, hvad der skal ske. Du/I kan vælge alt fra en lille ceremoni med egen præst eller en optræden af jazzband, hvis det er i afdødes ånd.

Mange vælger, at bruge ceremonien til at tage en stille afsked omkring kisten. Her kan de nærmeste pårørende sige et par ord, og man kan medbringe en cd med musik. Hvis ceremonien foregår på krematoriets kapel, bliver kisten stående. Ved en ceremoni på et hospitalskapel bliver kisten båret ud til rustvognen, som kører kisten på krematoriet. Her er urnen normalt klar til afhentning efter 10 dage.


 
bisættelse hos bedrebegravelse

 
peter holm

Peter Holm
Ledig for samtale

Peter har erfaring fra 1.200 begravelser og er instruktør på bedemandsuddannelsen.

Ring på tlf. 70 25 25 33 for samtale med Peter Holm.

per holm

Per Holm
Ledig for samtale

Per har erfaring fra flere end 2.000 begravelser og er vagthavende bedemand.

Ring på tlf. 70 25 25 33 for samtale med Per Holm..