Bestil os online

Start uforpligtende vores e-mærket onlinebestilling, og vi kontakter dig for samtale inden for 15 minutter.top
  .

Begravelse

I forlængelse af ceremonien bæres ud til gravpladsen for afsluttende jordfæstelse af kisten i gravstedet.

- Bedemand ordner alt
- Arrangerer med kirke
- Begravelseshjælp
- Iklædning i eget tøj
- Ilægning i hvid kiste
- Rustvogn, 1x15 km.
- Op til 90 dages kredit

Fra 10.824,-
Ceremoni weekend: 13.299,-
Uden ceremoni: 10.104,-

Dette er uden kirkegårdsydelser

Bisættelse

Efter ceremonien køres i rustvogn til krematorium, så en urne kan nedsættes el. askespredes til havs.

- Forvent fuld service
- Finder præst og kapel
- Hvid standard kiste
- Iklædning & ilægning
- Øko-urne el. Sø-urne
- Rustvogn, 2x15 km.
- Kort eller tilkøb kredit

Fra 10.994,-
Ceremoni weekend: 14.189,-
Uden ceremoni: 8.699,-

Dette er uden kremering og kirkegårdsydelser

Bisættelse af urne

Hos Bedre Begravelse tilbyder vi bisættelse af urne. Her er der tale om en bisættelse, hvis man skal kremeres. Før bisættelsen afholder man ofte en kirkelig højtidelighed eller en borgerlig højtidelighed i et kapel. Læs mere nedenfor.

Højtidelighed i kirken

Man afslutter traditionelt med at familien bærer kisten ud til rustvognen. Man kan vælge at begrave urnen eller sprede asken over åbent hav.


Hvis du/I ønsker at begrave afdøde i kirken, vil den lokale præst normalt forvente, at der afholdes en bisættelse i den lokale sognekirke. Hvis du/I i stedet ønsker, at begravelsen skal ske i en kirke udenbys, kan det også lade sig gøre og er normalt gratis. 

Det kræver dog, at afdøde har benyttet kirken eller har en tilknytning til denne. Bedemanden sørger for at placere kisten i kirkens midtergang og pynte den. 

Vi ser gerne, at familien møder op senest et kvarter før højtideligheden starter. Det giver jer tid til at hilse på bedemanden og tage imod den øvrige familie. Herefter sætter de nærmeste pårørende sig på stolerækkerne tættest på kisten

Ved højtideligheden startes der med orgelspil. Herefter kommer første salme, nådeshilsen, trosbekendelsen og anden salme. 

Derpå følger den begravelsestale som du/I har aftalt ved mødet med præsten og derpå jordpåkastelsesritualet. Til slut kommer der en fællesbøn, tredje salme og til sidst spiller organisten udgangsmusikken.

Præsten vil give tegn, når kisten skal bæres ud til rustvognen og går forrest med den nærmeste familie, der ikke er kistebærere. 

Herefter ringer klokkerne ud, og der bliver taget en sidste afsked ved rustvognen. Hvis højtideligheden sker på krematoriets kapel, bliver kisten stående. Efter ceremonien er foretaget, hilser alle på hinanden i våbenhuset.


Borgerlig bisættelse

En borgerlig bisættelse er en mulighed, hvis afdøde enten ikke var medlem af Folkekirken, medlem af et andet trossamfund eller du/I ikke ønsker gejstlig medvirken. Det er ikke et lovkrav med en ceremoni forud for kremeringen, men loven kræver, at gravstedet er på en godkendt kirkegård eller, at asken spredes over åbent hav.

Et forløb i kapellet kan blive helt som I som pårørende ønsker det. Det starter typisk med, at bedemanden placerer og pynter kisten i kapellets midtergang. Familien møder op 15 minutter før selve ceremonien for at hilse på bedemanden og byder velkommen til de øvrige deltagere.

Herefter er der en halv time, hvor familien suverænt bestemmer, hvad der skal ske. Du/I kan vælge alt fra en lille ceremoni med egen præst eller en optræden af jazzband, hvis det er i afdødes ånd. 

Mange vælger at bruge ceremonien til at tage en stille afsked omkring kisten med lidt musik og tale. Bedemanden kan også være ceremonileder, hvor familien har skrevet talen.

Her kan de nærmeste pårørende sige et par ord, og man kan medbringe musik. Hvis ceremonien foregår på krematoriets kapel, bliver kisten stående. 

Ved en ceremoni på et hospitalskapel bliver kisten båret ud til rustvognen, som kører kisten på krematoriet. Her er askeurnen normalt klar til afhentning efter 10 dage, hvorefter de pårørende får besked.


Hvad siger vores familier?


Ring nu – 70 25 25 33