top
.

Begravelse

Familien bærer kisten ud til gravpladsen for afsluttende jordfæstelse på gravstedet efter højtideligheden.

- Hvid begravelses-kiste
- Iklæder i tøj og ilægning
- Arrangerer handlingen
- Laver alt papirarbejde
- Søger begravelses-hjælp
- Rustvogn, 1x15 km.
- Kort eller tilkøb kredit

Fra 7.587,-
Uden ceremoni: 6.992,-

Bisættelse

Efter højtideligheden køres kisten til krematorium, så urne kan nedsættes i gravstedet eller askespredes over havet.

- Hvid bisættelses-kiste
- Iklædning og ilægning
- Fuldservice inklusiv alt
- Søger begravelses-hjælp
- Ø-urne eller Sø-urne
- Rustvogn, 2x15 km.
- Kort eller tilkøb kredit

Fra 9.082,-
Uden ceremoni: 7.287,-

Kirkegårdsudgifter

Alle priser - hos alle bedemænd - er uden kirkegårdsudgifter. Her får du klar information om de tilhørende kirkegårdudgifter. Se de forskellige typer af gravsted og tilhørende gennemsnits priser.

Vi undersøger dit gravsted gratis

Vi hjælper med at undersøge omkostningerne ved et gravsted. Men du slipper ikke for kirkegårdsudgifterne ligesom der også er afgift på brug af det lokale kapel til kisteophold, hospitalsafgift og brændingsafgift på et krematorium.


Kirkegård og gravplads

Traditionelt set bliver man altid begravet eller får urnen nedsat i afdødes eget sogn. Ønskes en anden kirkegård, vil dette ofte kunne lade sig gøre - men man kan møde afslag på de gamle storbykirkegårde. 

Kirkens begrænsninger ligger dog ofte ved benyttelse af kirkerum eller hvis handlingen skal ske fra et kapel, hvis afdøde ikke havde nogen relation til stedet, sognebånd til præsten eller medlemskab af Folkekirken. 

På Folkekirkens kirkegårde ser man på om der er medlemskab - mens de kommunale kirkegårde, hvor hovedparten ligger i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Frederiksberg, København eller Rudersdal kommune: Her ser man på om afdøde boede og betalte skat i kommunen.


Urnegrav: Medlem af Folkekirken

Gennemsnitligt koster det 3.240 kr. for en nedsættelse i ukendt fællesgrav. En plads i den kendte urnefællesgrav (mulighed for liggende gravsten) koster 5.210 kr. Et traditionelt urnegravsted koster 4.140 kr. - hvortil der ofte skal tillægges et 10-årig legataftale for renholdelse: 750 pr. år.

Urnegrav: Ikke medlem 

I gennemsnit koster det 4.940 kr. for en urne at blive nedsat i de ukendtes fællesgrav. En plads i den kendte urnefællesgrav (liggende gravsten er muligt) koster 7.250 kr. Et traditionelt urnegravsted koster i 5.940 kr. - hvortil der ofte skal tillægges en 10-årig renholdelsesaftale på 980 pr. år. .

Kistegrav: Medlem af folkekirken

For nedsættelse af en kiste i en anonym fællesgrav koster det i gennemsnit 10.200 kr. En plads i den kendte fællesgrav med mulighed for liggende gravsten, koster 12.450 kr. De traditionelle gravsteder koster 9.650 kr. - hvortil der ofte vælges en 10-årig legataftale for renholdelse: 950 pr. år.

Kistegrav: Ikke medlem

Jordfæstelse af kiste i anonym fællesgrav, koster i gennemsnit 15.900 kr. En plads i den kendte fællesgrav i kiste, med mulighed for liggende gravsten, koster 21.450 kr. Jordfæstelse i et traditionelt gravsted: 17.750 kr. - hvortil der ofte vælges en 10-årig aftale for renholdelse: 1.250 pr. år.


Kommunale kirkegårde er billigst

Især hvis der ikke er medlemskab af Folkekirken, er de kommunale kirkegårde det prisbevidste valg. Skulle afdøde ikke bo i kommunen, er der ofte en merafgift på 1.000-2.000 kr. i gebyr. 

Boede afdøde i kommunen, ligger prisniveauet omtrent samme sted, som hvis der havde været medlemskab af Folkekirken og man skulle benytte en af deres kirkegårde. 

En afgørende forskel er dog, at man på de kommunale kirkegårde ofte finder afdelinger for andre trosretninger samt til ikke-troende


Krematorium og kapel


Prisen for kremering af et voksent menneske ligger mellem 2.500 - 3.800 kr. Prisen bliver påvirket af, hvorvidt afdøde var medlem af Folkekirken eller bosiddende i kommunen samt kistens størrelse. Gennemsnitsprisen er 3.195 kr., hvor de fleste lokale krematorier, sender deres regning direkte til familien, uden om bedemanden. 

Alternativt opkræves afgiften gennem bedemanden

Prisen for kisteophold (ved akutkørsel fra plejehjem, hospice eller privatadresse) ligger mellem 50 - 179 kr. pr. dag. Nogle steder koster det op til 500 kr. blot at få lov at indlevere en kiste til kapellet, mens enkelte hospitaler har en udleveringsafgift på maksimalt 495 kr. 

I gennemsnit koster et kisteophold på et kapel 92 kr. pr. døgn og opkræves ofte gennem bedemanden.


Ring nu – 70 25 25 33