top
Begraves eller askespredes
Der er reelt set ingen mellemvej


Ring 70 25 25 33
hvad koster et gravsted?

 

Nedsættelse i jord eller spredning over havet

Alle priser - hos alle bedemænd - er uden kirkegårdsudgifter.

Her er tale om afgift på lokale kapel for kisteophold, hospitalsafgift, brændingsafgift på krematorium og fornyelse af eller erhvervelse af en ny gravplads.

I gennemsnit er kirkegårdsudgifterne godt 7.000-12.000 kr. ved en bisættelse og 10.500-21.500 kr. ved en begravelse.


 

 

 

Kirkegård og gravplads

Traditionelt set bliver man altid begravet eller får urnen nedsat i afdødes eget sogn. Ønskes en anden kirkegård, vil dette ofte kunne lade sig gøre - men man kan møde afslag på de gamle storbykirkegårde. Kirkens begrænsninger ligger dog ofte ved benyttelse af kirkerum eller hvis handlingen skal ske fra et kapel, hvis afdøde ikke havde nogen relation til stedet, sognebånd til præsten eller medlemskab af folkekirken. 

Alle – uanset trosretning – kan derfor i realiteten benytte alle kirkegårde i hele landet, blot evt. mod et tillæg til udbudsprisen. På folkekirkens kirkegårde ser man på om der er medlemskab - mens de kommunale kirkegårde, hvor hovedparten ligger i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Frederiksberg, København eller Rudersdals kommune, ser på om afdøde boede og betale skat i kommunen.


 

 

Urnegrav: Medlem af folkekirken

Gennemsnitligt koster det 3.240 kr. for en nedsættelse i ukendt fællesgrav. En plads i den kendte urnefællesgrav (mulighed for liggende gravsten) koster 5.210 kr.  Et traditionelt urnegravsted koster 4.140 kr. - hvortil der ofte skal tillægges et 10-årig legataftale for renholdelse: 750 pr. år. 

NB: Alle priser er vejledende.

Urnegrav: Ikke medlem

I gennemsnit koster det 4.940 kr. for en urne at blive nedsat i de ukendtes fællesgrav. En plads i den kendte urnefællesgrav (liggende gravsten er muligt) koster 7.250 kr. Et traditionelt urnegravsted koster i 5.940 kr. - hvortil der ofte skal tillægges en 10-årig renholdelsesaftale på 980 pr. år. 

NB: Alle priser er vejledende.

Kiste: Medlem af folkekirken

For nedsættelse af en kiste i en anonym fællesgrav koster i gennemsnit 10.200 kr. En plads i den kendte fællesgrav med mulighed for liggende gravsten, koster 12.450 kr. De traditionelle gravsteder koster 9.650 kr. - hvortil der ofte vælges en 10-årig legataftale for renholdelse: 950 pr. år.

NB: Alle priser er vejledende.

Kiste: Ikke medlem

Jordfæstelse af kiste i anonym fællesgrav, koster i gennemsnit 15.900 kr. En plads i den kendte fællesgrav i kiste, med mulighed for liggende gravsten, koster 21.450 kr. Jordfæstelse i et traditionelt gravsted: 17.750 kr. - hvortil der ofte vælges en 10-årig aftale for renholdelse: 1.250 pr. år. 

NB: Alle priser er vejledende.


 

 

Kommunale kirkegårde: Hvis der ikke er medlemskab af folkekirken, er de kommunale kirkegårde det prisbevidste valg. Skulle afdøde ikke bo i kommunen, er der ofte en merafgift på 1.000-2.000 kr. i et udenbys gebyr. Boede afdøde i kommunen, ligger prisniveauet omtrent samme sted, som hvis der havde været medlemskab af folkekirken og man skulle benytte en af deres kirkegårde. En afgørende forskel er dog, at man på de kommunale kirkegårde ofte finder afdelinger for andre trosretninger og samt ikke-troende.


 
begravelse priser

 

Askespredelse over åbent hav

For at få sin aske spredt over havet, dikterer lovgivningen, at den afdøde selv skal have underskrevet en erklæring om askespredelse. Erklæringen kan downloades nedenfor. Hvis der ikke foreligger en godkendelse, kan der gives dispensation. Det kræver blot, at ingen i familien modsætter sig begravelsesformen, og at du/I elektronisk underskriver en erklæring om, at askespredning var afdødes ønske.

Du bestiller en bisættelse med handling - med efterfølgende askespredelse over havet, her på hjemmesiden eller når bedemanden har alle relevante dokumenter med på hjemmebesøget. Hvis der ønskes en højtidelighed før kremeringen, vil det også være være muligt at få adgang til en bekræftende onlinebestilling vedrørende ceremonien, igen kun hvis alt ikke allerede er blevet aftalt på hjemmebesøget.

Under alle omstændigheder anbefaler vi, at de pårørende selv henter askeurnen på krematoriet dagen før askespredelsen skal finde sted. Vores bedemand sørger naturligvis for al papirarbejdet, at askeurnen kan transporteres forsvarligt og der leveres en sø-urne, der kan brydes op før spredningen og er designet til gennemførsel af askespredening over havet.

Vær opmærksom på, at en bisættelse for askespredelse, skal ske over åbent hav, og ikke må ske i en sø eller en lille fjord. Der skal sejles ud i båd og spredningen må ikke ske tættere end 300 meter fra land. Der er før set, at der er givet særlig tilladelse til spredning af aske i f.eks. Roskilde Fjord. Man skal derfor opfatte lovgivningen som et ønske om dobbelt diskretion. Altså man fra land ikke kan se hvad der foregår til havs.


 

 

Kapel og krematorium

Prisen for kremering af et voksent menneske ligger mellem 2.500 - 3.800 kr. Prisen bliver påvirket af, hvorvidt afdøde var medlem af folkekirken eller bosiddende i kommunen samt kistens størrelse. Gennemsnitsprisen er 3.195 kr., hvor de fleste lokale krematorier, sender deres regning direkte til familien, uden om bedemanden. Alternativt opkræves afgiften gennem bedemanden.

Prisen for kisteophold (ved akutkørsel fra plejehjem, hospice eller privatadresse) ligger mellem 50 - 179 kr. pr. dag. Nogle steder koster det op til 500 kr. blot at få lov at indlevere en kiste til kapellet, mens enkelte hospitaler har en udleveringsafgift på maksimalt 495 kr. I gennemsnit koster et kisteophold på et kapel 92 kr. pr. døgn og opkræves ofte gennem bedemanden.

 

 
billig miljø venlig begravelse

 
Bedemand Peter Holm, landsdækkende bedemand

Peter Holm, yngste søn, bedemand på 10. år og instruktør på bedemandsuddannelsen. Ring hele døgnet på tlf. 70 25 25 33 for samtale eller aftale om møde i privaten. 

Bedemand Per Holm har 2.000 begravelsers erfaring

Per Holm, ældste-bedemand med 15 år i branchen. Få Per hjem i privaten for samtale eller lad Per rådgive over telefonen. Ring hele døgnet på tlf. 70 25 25 33.

Christian Holm betjener hele Danmark med begravelsesservice

Christian Holm, ældste søn og træffes på tlf. 70 25 25 33 i vores lokale begravelses forretninger. Christian er ansvarlig for vores bedemænd over hele landet.

Bedemand undersøger gravsted gratis

Miljø: Vi har valgt at føre fortrinsvis danske begravelsesartikler. Derfor er vores kister, urner og gravsten er alle produceret i Danmark. Det giver mindre transport og derved mindre miljøbelastning ved en begravelse eller bisættelse.

Vores 20 rustvogne er i gennemsnit under to år gamle og overholder de højeste krav for Co2-udledning. Vi har enkelte ældre amerikanske rustvogne, som man naturligvis kan frabede sig, hvis der er ønske om en bæredygtig begravelseshandling.

Ring hele døgnet på tlf. 70 25 25 33 og hør mere om vores miljøpolitik og muligheden for, at gennemføre en bæredygtig begravelse i kirke, fra kapel, privatadressse eller i telt.

bedrebegravelse rustvogn

 

 
bedrebegravelse bedemand

 

Vælg Danmarks 2. største begravelsesforretning med landets laveste priser

Bedemand Christine Nielsen yder landsdækkende begravelsesservice

Christine Nielsen, svigerdatter til Per Holm og har 5 års erfaring. Christine danner ofte parløb om begravelser med Peter Holm, der også er hendes mand. Ring tlf. 70 25 25 33 på hverdage kl. 9.00-15.00.

Specialist i begravelseshjælp og økonomisk støttemuligheder ved en begravelse, Claus Møbius

Claus Møbius er regnskabschef og specialist i begravelseshjælp. Hos Claus er det altid muligt at få en samtale om de økonomiske aspekter i et bo-skifte. Ring tlf. 70 25 25 33 på hverdage kl. 8.00-16.00.

Bededame Annelise Andersen, er bedemand i hele Danmark

Annelise Andersen er vores mest erfarne bedemand. Hendes kontor er i begravelsesforretningen i Brøndby, hvorfra hun arrangerer begravelser over hele landet. Ring på 70 25 25 33 hverdage kl. 7.00-15.00.

Døgnservice: Lad bedemanden indtaste for bestillingen over telefonen

Gratis: Foretrækker du en onlinebestilling - men vil gerne lige tale med bedemanden først - ring da hele døgnet på 70 25 25 33 for samtale med en af vores tre vagthavende bedemænd. 

Sammen taler vi om ønsker og tanker samt lægger et budget. Vi er e-mærket, så lad trygt os stå for indtastning af informationer for opstart af en bestilling. Det er stadig muligt, at få et hjemmebesøg for samtale samt manuel bestilling i privaten.

Ønskes størst mulig besparelse, kan vi fremsende et link til en bekræftende bestilling, der erstatter hjemmebesøget praktiske beslutninger om kiste, blomster, urne og gravsten.

Lad bedemanden indtaste for bestilling af en begravelse eller bisættelse

 

 
certificerede bedemænd

Derfor er vi Danmarks billigste lokale bedemænd

Sådan sparer du mest på os som bedemænd: Få samme ydelser og produkter - nu benyttes blot vores simple onlineformular for papirarbejde og indledende valg af kiste. Ring gerne på tlf. 70 25 25 33 for en indledende samtale, unikt tilbud, hjælp for benyttelse af vores hjemmeside eller aftale om et hjemmebesøg. Vælger du online, kontakter vi dig inden for 15 minutter, efter du har færdiggjort vores indledende bestilling.

Få vores bedemænd til at arrangere den ønskede højtidelighed - i lokal kirke eller fra kirkegårdskapel eller krematoriekapel. Når bedemanden er i telefonisk dialog med dig, sender vi et link til en bekræftende bestilling - hvis ikke alt allerede er blevet aftalt på hjemmebesøget. Elektronisk er det nu muligt at bekræfte planlagte begravelseshandling samt vælge blomster, gravsten og urne

Sidst vises en samlet økonomisk oversigt, hvor det også er muligt at købe på kredit. Vi har siden år 2010 været e-mærket, så det er først når vores bekræftende bestilling er gennemført / en faktura er udstedt, at en endelig aftale er indgået. Vores digitale arbejdsgang gør det muligt at udfærdige det nødvendige papirarbejde - samt ordne for udbetaling af korrekt begravelseshjælp.


 
E-mærket bedemand

 

Få bedemanden på hjemmebesøg

Inden for tre timer: Foretrækker du – eller I som familie – bedemandens personlige fremmøde, kommer vi gerne på hjemmebesøg for en uforpligtende samtale.

Sammen afstemmer vi ønsker og tanker omkring en begravelsehandling, og kun hvis vi sammen kan blive enige om en handling, indgår vi en aftale. 

Vælg landets 2. største begravelsesforretning, og få adgang til Danmarks billigste bedemænd. Alt personale er uddannet, eksamineret som bedemænd.

bedrebegravelse rustvogn