top
.

Begravelse

Familien bærer kisten ud til gravpladsen for afsluttende jordfæstelse på gravstedet efter højtideligheden.

- Hvid begravelses-kiste
- Iklæder i tøj og ilægning
- Arrangerer handlingen
- Laver alt papirarbejde
- Søger begravelses-hjælp
- Rustvogn, 1x15 km.
- Kort eller tilkøb kredit

Fra 7.587,-
Uden ceremoni: 6.992,-

Bisættelse

Efter højtideligheden køres kisten til krematorium, så urne kan nedsættes i gravstedet eller askespredes over havet.

- Hvid bisættelses-kiste
- Iklædning og ilægning
- Fuldservice inklusiv alt
- Søger begravelses-hjælp
- Ø-urne eller Sø-urne
- Rustvogn, 2x15 km.
- Kort eller tilkøb kredit

Fra 9.082,-
Uden ceremoni: 7.287,-

Begravelsesguiden

Gravsted eller askespredning

Hvilke muligheder er der på kirkegården, for aske-deling eller spredning af aske over havet.

Afhentning og ilægning

Hvad sker der ved en afhentning på privatadresse, plejehjem, hospice eller sygehus.

Begravelse eller bisættelse

Enten jordfæstes i forlængelse af ceremonien, eller afdøde kremeres og urnenedsættes.

Sted for ceremonien

Højtidelighed med den lokale præst eller ceremoni fra kapellet, hvor det er jer som familie, der bestemmer.

 Begravelseshjælp

Få fra 1.050 kr. og op til 11.400 kr. Er der en efterlevende ægtefælle, er der flere tilskudsmuligheder.

Kirkegårdsudgifter

Alle bedemænd reklamerer med prisen uden kirkegårdsudgifter. Få et overblik her.

Skifteret og arv

Skifteretten selv tager kontakt i e-boks. Er der få penge i boet, har ingen kreditorer krav i boet.

 Min sidste vilje

Download eller få fremsendt dokumentet, som du skal huske at fortælle dine pårørende om.

Begravelse af barn

Der gives fast 9.550 kr. i støtte til gennemførsel af en stille ceremoni eller kirkelig begravelse.

Læs guide

Hvis afdøde var ugift

Især hvis der er en efterlevende samlever eller kæreste, kan tingene blive kompliceret økonomisk.

Økonomi ved begravelse

Uagtet, at Bedre Begravelse er landet billigste bedemænd, er begravelse eller bisættelse bekostelig.
Læs guide

Donation af legeme

En donation skal tilvælges, mens du er i live. Læs her om donation af dit legeme.

Ring nu – 70 25 25 33