top
.

Begravelse

Familien bærer kisten ud til gravpladsen for afsluttende jordfæstelse på gravstedet efter højtideligheden.

- Hvid begravelses-kiste
- Iklæder i tøj og ilægning
- Arrangerer handlingen
- Laver alt papirarbejde
- Søger begravelses-hjælp
- Rustvogn, 1x15 km.
- Kort eller tilkøb kredit

Fra 7.587,-
Uden ceremoni: 6.992,-

Bisættelse

Efter højtideligheden køres kisten til krematorium, så urne kan nedsættes i gravstedet eller askespredes over havet.

- Hvid bisættelses-kiste
- Iklædning og ilægning
- Fuldservice inklusiv alt
- Søger begravelses-hjælp
- Ø-urne eller Sø-urne
- Rustvogn, 2x15 km.
- Kort eller tilkøb kredit

Fra 9.082,-
Uden ceremoni: 7.287,-

Begravelsesguiden

Find her svar på hvordan vores lokal-ansatte bedemænd ilægger afdøde i kiste og hvilke godkendte begravelsesformer der efterfølgende er mulige. Dette uden eller med en ceremoni fra kapel, eller lad os arrangere med jeres lokale kirke og sognepræst.

Hvad med krematorium og kirkegårdens priser, hvis ikke der ønskes spredning af aske over havet? Hvordan får du 11.400 kr. i tilskud til den ønskede begravelse eller bisættelse? Og hvad med skifteretten og kan man der arve en gæld?

Der kan være mange overvejelser - og misforståelser. Kontakt os derfor alle dage på telefon 70 25 25 33, også aften og nat. Vælg en vagthavende bedemand hos familien Holm for uforpligtende dialog over telefon og eller på et møde i dag.

Gravsted el. Askespredning

Hvilke muligheder er der på kirkegården, for både aske-deling og/eller spredning af afdødes aske over havet fra båd.

Afhentning og ilægning

Hvad sker der ved en afhentning på privat adresse, plejehjem, hospice eller sygehus. Få indsigt i bedemandens arbejde.

Begravelse el. Bisættelse

Enten jordfæstes i forlængelse af ceremonien, eller der kremeres, så en urne nedsættes på en kirkegården eller askespredes.

Sted for ceremonien

Højtidelighed med den lokale præst i kirke eller ceremoni fra kapellet, hvor det er jer som familie, der bestemmer hvad som skal ske.

 Begravelseshjælp

Få fra 1.050 kr. og op til 11.400 kr. i tilskud. Er der en efterlevende ægtefælle eller samboende kæreste, er der flere tilskudsmuligheder.

Kirkegårdsudgifter

Alle bedemænd reklamerer med prisen uden kirkegårdsudgifter. Få et overblik her priser på gravsted, kremering og lokale kapel.

Skifteret og arv

Skifteretten selv tager kontakt i e-boks. Er der få penge i boet, har ingen kreditorer krav i boet. Bedemand ordner alt for kontakt.

 Min sidste vilje

Download eller få fremsendt dokumentet, som du skal huske at fortælle dine pårørende om, hvis du ønsker kontrol over din sidste rejse.

Begravelse af barn

Der gives fast 9.550 kr. i støtte til gennemførsel af en stille ceremoni eller kirkelig begravelse med ofte kun den tætteste familie.

Læs guide

Økonomi ved begravelse

Uagtet, at Bedre Begravelse er landet billigste bedemænd, er begravelse eller bisættelse bekostelig.

Læs guide

Hvis afdøde var ugift

Især hvis der er en efterlevende samlever eller kæreste, kan tingene blive lidt kompliceret økonomisk, hvis man ikke tænker sig om.

Donation af legeme

En donation skal tilvælges, mens du er i live. Læs her om donation af dit legeme til videnskaben i Aarhus, Odense og København.

Ring nu – 70 25 25 33