Bestil os online

Start uforpligtende vores e-mærket onlinebestilling, og vi kontakter dig for samtale inden for 15 minutter.top
  .

Begravelse

I forlængelse af ceremonien bæres ud til gravpladsen for afsluttende jordfæstelse af kisten i gravstedet.

- Bedemand ordner alt
- Arrangerer med kirke
- Begravelseshjælp
- Iklædning i eget tøj
- Ilægning i hvid kiste
- Rustvogn, 1x15 km.
- Op til 90 dages kredit

Fra 10.824,-
Ceremoni weekend: 12.899,-
Uden ceremoni: 10.104,-

Bisættelse

Efter ceremonien køres i rustvogn til krematorium, så en urne kan nedsættes el. askespredes til havs.

- Forvent fuld service
- Finder præst og kapel
- Hvid standard kiste
- Iklædning & ilægning
- Øko-urne el. Sø-urne
- Rustvogn, 2x15 km.
- Kort eller tilkøb kredit

Fra 10.994,-
Ceremoni weekend: 13.789,-
Uden ceremoni: 8.599,-

Regler for askespredning over havet

Læs her reglerne for spredning af aske til søs.


Spredning af afdødes aske over åbent hav, kan være en mindefuld intim begivenhed, hvor ofte kun for de allernærmeste i familien deltager. Forudgående har bedemand bragt - eller familien selv afhentet urnen på krematoriet, hvor asken er lagt i en sø-urne, der er designet for spredning.

Lovgivningen på området dikterer reelt set, afdøde selv skal have ansøgt om askspredningen. Dog kan bedemand udstede en ”Tro- og love-erklæring” for anmodning om askspredning over åbent hav, hvor familien kan erklære, at det var afdødes ønske at få sin aske spredt til havs.

Foreligger der ikke noget på skrift – ej heller noget i form af ”Min sidste vilje” kan begravelsesmyndigheden vælge at afvise ønsket om dispensation for askspredning over havet - men det er nu sjælden... 

Langt de fleste familier får dog en godkendelse, forudsat ingen i nærmeste pårørende modsætter sig det ceremonielle ritual. Hvis blot en person over for begravelsesmyndigheden giver udtryk for sin utilfredshed, vil anmodningen blive afvist. Som uddannede bedemænd, er vi sat ind i de enkelte regler og retningslinjer som skal overholdes

Vi vil både i skrift og mundtligt kunne assistere jer som familie igennem hele forløbet – fra afhentning i kiste til askeurnen åbnes på skibet. På den måde efterkommes afdødes ønsker på en mindeværdig og respektfuld måde, mens i overlader de praktiske gøremål, papirarbejde og rammerne for gennemførsel af en smuk begravelse på det åbne hav.


Hvordan foregår askespredning?

Lovgivningen er ganske enkel: 300 meter fra land. Det er lidt ligegyldigt om spredningen af aske sker i en meget stor sø eller fjord, så længe denne diskretionsafstand kan overholdes. Asken udgør i sig selv ingen miljømæssig risiko. 

Krematorium laver en gennemgribende rensning af asken for alle metaller og kilder til evt. forurening. Lovgivningen er alene tænkt for at beskytte både familien til havs - og mennesker på land, der for sidstnævnte ikke skal kunne se, hvad som sker til havs.

Selve spredningen bør gennemføres fra agter dæk – altså bagerst i skibet, i den korrekte strøm og vindretning. Sø-urnen er designet så den kan åbnes og asken stille og roligt kan spredes over havet. Lovgivningsmæssigt er familien pålagt at hjemtage urnen for almindelig bortskaffelse, selv om urnen går i opløsning i saltvand inden for få timer.

Er askespredning en bisættelse?

Ja, askespredning er en bisættelse. Bedemanden kan have arrangeret for den klassiske højtidelighed i lokale kirke eller hjælpe familier i hele Danmark med at arrangere og planlægge smukke og respektfulde borgerlig ceremoni ved kiste – eller ved selve spredning af aske over åbent hav. 

Sagt med andre ord, kan alle deltage i kirken på klassisk vis, mens det så kun er de allernærmeste pårørende, som deltager og forestår spredningen af afdødes aske over åbent hav efterfølgende.

Lad Bedre Begravelses bedemænd være med til at arrangerer en højtideligheden i kirken eller sørge for en borgerlig bisættelse fra kapel. 

Bedemand sørger for rustvognskørsel til krematoriet, hvor sø-urnen vil være klar til afhentningen inden for godt 8-10 dage. Krematoriet tager kontakt til dig, når afdødes askeurne er klar - pakket forsvarlig.


Per Holm

Bedemand med 20.000 tilfredse familier. Ring for gratis rådgivning hos Per eller få man til et uforpligtende møde i privaten inden for en time.

  70 25 25 33

Christian Holm

Har 10 års erfaring med som bedemand. Ring hele døgnet til Christian og få vejledning om spredning af aske over havet og handling ved kiste i kirke.

  70 25 25 33

Hvad siger vores familier?


Ring nu – 70 25 25 33