top
.

Begravelse

Familien bærer kisten ud til gravpladsen for afsluttende jordfæstelse på gravstedet efter højtideligheden.

- Hvid begravelses-kiste
- Iklæder i tøj og ilægning
- Arrangerer handlingen
- Laver alt papirarbejde
- Søger begravelses-hjælp
- Rustvogn, 1x15 km.
- Kort eller tilkøb kredit

Fra 7.587,-
Uden ceremoni: 6.992,-

Bisættelse

Efter højtideligheden køres kisten til krematorium, så urne kan nedsættes i gravstedet eller askespredes over havet.

- Hvid bisættelses-kiste
- Iklædning og ilægning
- Fuldservice inklusiv alt
- Søger begravelses-hjælp
- Ø-urne eller Sø-urne
- Rustvogn, 2x15 km.
- Kort eller tilkøb kredit

Fra 9.082,-
Uden ceremoni: 7.287,-

Priser og produkter


Kister

Dansk produceret økologisk, standard eller unik kiste til både bisættelse eller begravelse med jordfæstelse på kirkegården.

Urner

Økologiske urner fra Aarhus eller Bornholm til nedsættelse på et gravsted eller for askespredning over havet.

Blomster

Blomster til din lokale florist til kiste, gulv og roser til den sidste afsked ved rustvognen foran kirken eller på kapellet. 

Rustvogne

Vores ansatte bedemænd kan i egne rustvogne være fremme i hele landet inden for tre timer med den ønskede kiste.

Gravsten

Indhugget skrift eller bronzetegn, samt levering og opsætning på alle kirkegårde fra lokale danske stenhuggerier.

Honorar

Bedemandens administration, begravelseshjælp, tjenesteydelser og alt papirarbejde lavet frem til skifteretten.

Pris på begravelse

Begravelse i kiste

Efter højtideligheden i kirken eller ceremoni fra et kapel uden medvirken af præst, bærer familien kisten ud til gravpladsen. Her afsluttes handlingen med jordfæstelse af kisten i gravstedet på kirkegården.

Pris på bisættelse

Bisættelse for urne

Efter højtideligheden i kirken eller i det lokale kapel, køres afdøde i kiste til det lokale krematorium. Efter godt 14 dage kan urnen nedsættes på gravstedet eller asken spredes over havet.

Andre udgifter

Alle bedemænd skilter med priser uden kirkegårdsudgifter, da de varierer efter sogn. Udgifterne bør medtages i beregningen af de samlede begravelsesudgifter, selv om sognet oftest sender deres regning direkte til boet, uden om os som bedemænd.

Krematoriet

Afbrænding på det lokale krematorium ved ønske om en bisættelse af urne. 

Gravstedet

Vælg mellem traditionel gravplads, plæne-gravsted eller ukendt fællesgrav. 

Kapellet

Ophold i kiste på kapel, ved behov for afhentning privat eller på hospice.

Peter Holm

Få rådgivning om mulighederne for en bisættelse i kirke eller fra kapel uden præst. Peter giver altid et overblik på udgifter til bedemand og gravsted.

  70 25 25 33

Per Holm

Per er senior bedemand og er lige nu ledig for en samtale. Ring for gratis rådgivning eller bestil til et uforpligtende møde i privaten i dag

  70 25 25 33

Christian Holm

Har har speciale i unikke begravelser. Ring og få vejledning for gennemførsel af en unik begravelse eller bisættelse i hele landet.

  70 25 25 33

Ring nu – 70 25 25 33