Bestil os online

Start uforpligtende vores e-mærket onlinebestilling, og vi kontakter dig for samtale inden for 15 minutter.top
  .

Begravelse

I forlængelse af ceremonien bæres ud til gravpladsen for afsluttende jordfæstelse af kisten i gravstedet.

- Bedemand ordner alt
- Arrangerer med kirke
- Begravelseshjælp
- Iklædning i eget tøj
- Ilægning i hvid kiste
- Rustvogn, 1x15 km.
- Op til 90 dages kredit

Fra 10.824,-
Ceremoni weekend: 13.299,-
Uden ceremoni: 10.104,-

Dette er uden kirkegårdsydelser

Bisættelse

Efter ceremonien køres i rustvogn til krematorium, så en urne kan nedsættes el. askespredes til havs.

- Forvent fuld service
- Finder præst og kapel
- Hvid standard kiste
- Iklædning & ilægning
- Øko-urne el. Sø-urne
- Rustvogn, 2x15 km.
- Kort eller tilkøb kredit

Fra 10.994,-
Ceremoni weekend: 14.189,-
Uden ceremoni: 8.699,-

Dette er uden kremering og kirkegårdsydelser

Hvad er en bisættelse?

Langt de fleste siger begravelse, men mener reelt en bisættelse, hvor I som familie afslutningsvist kan nedsætte en urne i et gravsted eller sprede asken over havet. Læs nedenfor vores guide om bisættelse for urne.

Bisættelse af urne

En bisættelse er en ceremoni, hvor familie og pårørende tager afsked med afdøde inden kisten køres til krematoriet. Ceremonien kan finde sted både i regi af Folkekirken som en kristen begravelse eller som såkaldt en borgerlig begravelse, hvor ceremonien kan være ikke-religiøs eller hvor andre trosritualer kan indgå i ceremonien.


Begravelse vs. bisættelse

Den afgørende forskel på en begravelse og en bisættelse er, hvorvidt kisten med afdøde sænkes i jorden, eller kisten køres til krematoriet. 

En begravelse slutter med jordsættelse - at kisten bliver begravet. Bisættelsen afsluttes ved at kisten køres til krematoriet. Ved bisættelsen samles pårørende senere ved urnegravstedet eller en anden ceremoni, hvor man tager endeligt afsked med afdøde. Pårørende kan vælge at nedsætte urnen på kirkegården eller tage afsked med afdøde på anden vis, eks. ved askespredning. Urnen udleveres 8-14 dage efter bisættelsen.

Bedemanden er også behjælpelig med ritualet omkring urnenedsættelse eller anden afsked og kan vejlede pårørende i hvilke muligheder, der findes, samt søge om eventuelle tilladelser.

Bisættelse kan foregå både som en kristen handling i en kirke eller som en borgerlig eller anden religiøs handling i et kapel. Det er også muligt at afholde handlingen i privat hjem, telt eller forsamlingshus.


Bisættelse i kirke

I en kirke foregår ritualet i høj grad som ved en begravelse, blot uden den direkte jordfæstelse på kirkegården. Afdøde skal være medlem af Folkekirken for at blive bisat eller begravet med en kirkelig ceremoni. 

Bisættelsesritualet i kirken foregår også med musik, salmer og bøn og ledes af en præst, der holder tale for afdøde og leder bønnen. 

Ved en bisættelse foregår jordpåkastelsen i kirken, hvor præsten kaster jord på kisten tre gange med ordene: “Af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jord skal du genopstå.” Derefter lyder præstens velsignelse og ceremonien afsluttes med salme og bøn.

Ritualet i kirken eller i kapellet sluttes med at kisten bæres ud til rustvognen, mens kirken slår ni bedeslag. Det er sædvanligvis de nærmeste pårørende, der bærer kisten med afdøde. Efter den sidste afsked ved rustvognen, kører rustvognen væk.

Bisættelsesritualet afsluttes endeligt ved at de nærmeste pårørende samles til en urnenedsættelse på kirkegården, når urnen udleveres. Pårørende aftaler med præsten hvilke salmer, der skal synges i kirken, samt hvis pårørende har andre særlige ønsker til bisættelsen.


Ceremoni uden præst

Et borgerligt eller ikke-kirkeligt bisættelsesritual foregår typisk i et kapel med tilknytning til kirkegården. Det kan også foregå i krematorie, hospital, plejehjem eller i eget hjem. 

En såkaldt borgerlig ceremoni foregår uden deltagelse af en præst fra folkekirken, men kan ledes af en person fra andre trossamfund end Folkekirken. Ceremonien kan også varetages af en nærtstående person, efter pårørende eller afdødes valg. 

Afdødes familie og pårørende kan selv sammensætte ceremoniens forløb, eller følge afdødes sidste ønsker.

Der er meget frie rammer til at sammensætte en ceremoni efter egne ønsker, uanset om det foregår inden for en religiøs eller ikke-religiøs ramme. Bedemanden kan være behjælpelig med vejledning af forløbet og har lang erfaring med at sammensætte en ceremoni.

I skal som familie forvente fuld service, der lever op til afdødes ønsker og lader pårørende tage en værdig afsked med afdøde. Ceremonien skal dog godkendes af kirkegårdsbestyrelsen. Bedemanden kan også være behjælpelig med dette. 


Hvad siger vores familier?


Ring nu – 70 25 25 33