Bestil os online

Start uforpligtende vores e-mærket onlinebestilling, og vi kontakter dig for samtale inden for 15 minutter.top
  .

Begravelse

I forlængelse af ceremonien bæres ud til gravpladsen for afsluttende jordfæstelse af kisten i gravstedet.

- Bedemand ordner alt
- Arrangerer med kirke
- Begravelseshjælp
- Iklædning i eget tøj
- Ilægning i hvid kiste
- Rustvogn, 1x15 km.
- Op til 90 dages kredit

Fra 10.824,-
Ceremoni weekend: 13.299,-
Uden ceremoni: 10.104,-

Dette er uden kirkegårdsydelser

Bisættelse

Efter ceremonien køres i rustvogn til krematorium, så en urne kan nedsættes el. askespredes til havs.

- Forvent fuld service
- Finder præst og kapel
- Hvid standard kiste
- Iklædning & ilægning
- Øko-urne el. Sø-urne
- Rustvogn, 2x15 km.
- Kort eller tilkøb kredit

Fra 10.994,-
Ceremoni weekend: 14.189,-
Uden ceremoni: 8.699,-

Dette er uden kremering og kirkegårdsydelser

Hvad er et gravsted?

Et smukt sidste hvilested.


Et gravsted er det sted, hvor kiste eller urne med afdøde nedsættes. Det er i princippet enkelt nok, men der findes en lang række regler og vedtægter der skal overholdes for gravsteder. 

Det kan være svært at finde rundt i regelsæt for gravfred, pasning af graven, priser for gravsteder, og hvad man skal gøre, hvis man vil begraves med ritualer fra et andet religiøst samfund end folkekirken. Herunder er en oversigt over det, der er vigtigst at vide.

Hos Bedre Begravelse har vi lang tids erfaring i at hjælpe med at finde det rigtige gravsted, få økonomisk overblik over udgifter og få de ønskede begravelsesritualer igangsat. Læn dig tilbage og forvent vi ordner alt for gennemførsel af ønskede begravelse eller bisættelse.


Hvor kan man erhverve et gravsted?


Alle gravsteder skal som udgangspunkt ligge på godkendte begravelses pladser. Det er kirkeministeriet, der godkender begravelsespladser. Flertallet af de godkendte begravelsespladser ligger på folkekirkens kirkegårde, der hører under kommunen.

Ifølge dansk lovgivning har alle ret til at få en begravelsesplads udlagt på folkekirkens kirkegårde i henhold til anerkendte trossamfunds ritualer og tro. Dog skal der udfyldes en særlig ansøgning. Mange kirkegårde har også ikke-religiøse afsnit eller afsnit for andre trossamfund.

Alle kirkegårdens afsnit er stadig en del af kirkens indviede jord, uanset hvilke symboler, der er placeret. Der findes også private kirkegårde, der bestyres af det tilhørende trossamfund, samt enkelte kommunale begravelsespladser for andre religioner end den kristne.

Som udgangspunkt skal gravstedet ligge i afdødes eget sogn. Man kan altid ansøge om at få en gravplads i et andet sogn. Ansøgningen kan dog blive afvist, hvis der ikke eksisterer et såkaldt sognebånd - det vil sige hvis afdøde har boet i sognet, har tilknytning til den aktuelle kirke, eller nære familiemedlemmer har gravplads på den ønskede kirkegård.

Det er også muligt at nedsætte urner på private grunde på mindst 5000 m2. Pårørende skal ansøge om tilladelse til dette. Man må ikke opsætte sten eller monumenter på privat grund ved gravstedet og det er heller ikke tilladt at foretage kistebegravelser på privat grund.

Et alternativ til urnenedsættelse på et gravsted er at sprede asken på åbent hav. Det betyder også, at afdøde ikke får et gravsted, hvor alle blomster skal lægges på kransepladsen.


Pris og pasning af gravsted


Prisen for en gravplads fastsættes kommunalt ved folkekirkens kirkegårde. På kommunale kirkegårde er prisen ens for gravpladsen, uanset hvor på kirkegården den ligger. Man kan også vælge at få kirken til at vedligeholde og pynte gravstedet ved højtider og på mindedage. 

Taksterne for et gravsted og vedligeholdelse kan sædvanligvis findes på kommunernes borgerservice. Pårørende har pligt til at vedligeholde gravstedet, hvis ikke man har valgt at kirkegården skal vedligeholde gravstedet. Bedemanden er også behjælpelig med at finde priser og muligheder for vedligeholdelse af gravsteder. 

Vi kan også hjælpe med at ansøge om begravelseshjælp eller tilskud.De enkelte kirkegårde har regelsæt for størrelsen af gravstedet, hvilke monument eller gravsten, der må sættes op og hvilken form for udsmykning og beplantning, der ellers må udføres i forbindelse med graven.

Det er menighedsrådenes vedtægter, der bestemmer reglement for gravpladser samt hvordan kirkegårdsfreden overholdes på den aktuelle kirkegård. Nogle af disse regler kan kollidere med ikke-kristne religioners ritualer ved begravelse og bisættelse eller ritualer ved gravstedet. Bedemanden kan hjælpe med at klarlægge regler og søge om eventuelle tilladelser til særlige ceremonier og ritualer.

Det er i princippet afdøde, der ejer gravstedet. Skødet videregives til nærmeste pårørende, der også er ansvarlig for vedligeholdelse. Henvendelser angående gravstedet, eventuel rydning af gravstedet efter fredningsperiode m.m vil også blive rettet til ihændehaver af gravstedets skøde og skulle man ikke vælge at betale, nedlægges gravstedet når frednings perioden er overstået.


Rydning af gravsted

Alle gravsteder har en fredningsperiode, hvor graven skal bestå. Den er på minimum 20 år for kistebegravelser og 10 år for urnenedsættelser. Derefter er det muligt at forny gravpladsen for 10 eller 20 år, hvor der også kan vælges vedligeholdelse m.m.

Hvis pårørende ikke ønsker at bevare et gravsted længere, ryddes det efter fredningsperioden. Gravsteder ryddes normalt ikke før pårørende er blevet kontaktet og har givet sin tilladelse til at rydde gravstedet eller haft mulighed for at forny gravstedet. Kiste eller urne forbliver i graven ved rydning af gravstedet. Bevaringsværdige monumenter og planter kan også blive stående. Det er en kirkelig vurdering af hvad der ses om bevaringsværdige monumenter og beplantning.

Gravsted i fællesgraven

På de fleste kirkegårde kan man også vælge at afdøde begraves i en fælles gravplads. Hvis der ikke er pårørende til at besøge og vedligeholde gravstedet, kan det ofte være en god løsning. Som udgangspunkt kan man ikke få oplyst hvor en bestemt urne eller kiste er nedsænket i en fællesgrav, og gravpladsen vil derfor være anonym.

En del ønsker fællesgrav i deres sidste vilje for at pårørende ikke skal ulejliges med at vedligeholde gravstedet. Dog er der mange pårørende, der gerne vil kunne besøge et gravsted. På de fleste kirkegårde er det muligt at få gravstedet vedligeholdt, så kirkegården passer det. Dermed kan afdøde få et gravsted, uden at pårørende får pålagt forpligtelser om vedligehold - ud over den pris, der betales ved oprettelse. 


Det gør bedemanden i forbindelse med gravsteder


Bedemanden hjælper med at finde ud af hvor afdøde kan få en gravplads. Bedemanden har overblik over mulige kirkegårde i eget sogn, eller kan sende bede om gravplads i andet sogn, hvis afdøde ønskede dette.

Vi kan også hjælpe med alle praktiske aspekter omkring gravstedet, såsom hvilke gravsten og pynt, der kan opsættes, og kirkegårdens andre regler for gravsteder og gravfred. Her kan bedemanden også give de pårørende et økonomisk overblik over udgifter til gravpladsen i henhold til pårørende og afdødes ønsker i forhold til mulige gravpladser og vedligeholdelse.

Pårørende kan også få hjælp til at udfylde og indsende eventuelle ansøgninger til særlige ønsker i forbindelse med gravsted, både når det drejer sig om gravsteder på kommunale og kirkelige begravelsespladser.

Bedemandens hjælp med gravsted er inkluderet i vores service, og letter pårørendes byrde med papirarbejde og praktiske ting. Indenfor nogle religioner skal begravelser også foregå ganske kort tid efter døden er -

indtruffet. Bedemanden kan sørge for at alle instanser får besked rettidigt, så begravelsen foregår korrekt efter de ønskede ritualer. Ring hele døgnet for samtale om ønskede gravsted eller askespredning.


Per Holm

Ring for gratis rådgivning hos Per, der har speciale i danske gravsten. Ellers få Per til et uforpligtende møde i privaten inden for en time i privaten.

  70 25 25 33

Christian Holm

Har 10 års erfaring med som bedemand. Ring hele døgnet til Christian og få vejledning for gennemførsel af en unik begravelse eller bisættelse i hele landet.

  70 25 25 33

Hvad siger vores familier?


Ring nu – 70 25 25 33