Bestil os online

Start uforpligtende vores e-mærket onlinebestilling, og vi kontakter dig for samtale inden for 15 minutter.top
  .

Begravelse

I forlængelse af ceremonien bæres ud til gravpladsen for afsluttende jordfæstelse af kisten i gravstedet.

- Bedemand ordner alt
- Arrangerer med kirke
- Begravelseshjælp
- Iklædning i eget tøj
- Ilægning i hvid kiste
- Rustvogn, 1x15 km.
- Op til 90 dages kredit

Fra 10.824,-
Ceremoni weekend: 13.299,-
Uden ceremoni: 10.104,-

Dette er uden kirkegårdsydelser

Bisættelse

Efter ceremonien køres i rustvogn til krematorium, så en urne kan nedsættes el. askespredes til havs.

- Forvent fuld service
- Finder præst og kapel
- Hvid standard kiste
- Iklædning & ilægning
- Øko-urne el. Sø-urne
- Rustvogn, 2x15 km.
- Kort eller tilkøb kredit

Fra 10.994,-
Ceremoni weekend: 14.189,-
Uden ceremoni: 8.699,-

Dette er uden kremering og kirkegårdsydelser

Persondatapolitik

Vi arbejder krypteret og sletter alle persondata automatisk i takt med, at vi ikke skal bruge dem mere. Det sikrer dine personoplysninger.

§ 1. Generelt - Persondataforordningen, GDPR


Alle data, herunder persondata, opbevares og behandles krypteret samt slettes automatisk i takt med, at vi ikke har behov fdem. Informationerne i vores computere taler elektronisk med alle relevante myndigheder i et sikret og lukket miljø, herunder også f.eks. ATP, Folkekirken og Udbetaling Danmark ved ansøgning om begravelseshjælp.

Nedenstående "Persondatapolitik" beskriver, hvorledes Bedre Begravelse ('BB", "os", "vores", "vi') indsamler og behandler oplysninger om dig som anmelder og afdøde i forbindelse med bestilling af en komplet begravelse eller bisættelse. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via "Hjemmesiden", hvor vi er dataansvarlig for din personoplysninger.


§ 2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, og til hvilke formål og rets-grundlag for behandlingen


Når du besøger hjemmesiden

Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på f.eks. Google, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og info om din computer. Formålet er, at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i, at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f..

Når du bestiller vores service

Når du bestiller vores tjenesteydelser og tilhørende produkter eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., afdødes trosretning, cpr-nr, betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har fortrydelsesret, begravelses ønsker samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget indledningsvist. Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig for, at kunne administrere dine rettigheder til, at returnere og reklamere - samt gennemføre det nødvendige papirarbejde for gennemførsel af en komplet begravelseshandling.

Dine indkøb for rapportering

Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab - samt vores bedemand indtern ved hvilke eksempelvis kiste de skal benytte for ilægning i kiste. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig, samt sikre, at du som bestiller ikke kommer til at foretage nogle forkerte dispositioner. Retsgrundlaget for behandlingen er efter Bekendtgørelse om begravelse og lig-brænding, samt EU Persondata forordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f. BB er dataansvarlig for dine person-oplysninger. Al henvendelse til BB kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.


§ 3. Modtagelse af personoplysninger

Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefon, ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til bedemanden i et krypteret system, så det er muligt at forestå afhentningen, hjemmebesøget eller afhentningen på privat adresse, hospice eller plejehjem. 

Ligeledes skal blomsterhandler, stenhugger, præst, kirketjener og begravelsesmyndighed også orienteres om dødsfaldet, hvilket sker enten med anonymiserende informationer eller krypteret. 

Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden samt målrettet markedsføring, herunder retargeting samt til din bedømmelse af vores begravelsesservice, så andre kan læse om Bedre Begravelse.

Blandt andet videregives oplysninger om dit navn og din e-mail til TrustPilot således, at der på vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger.

Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke 

anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. 

Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. 

To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. 

De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.


Google

Kopi af Google LLC's certificering kan findes her:

Facebook

kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her:


§ 4. Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.


1) Indsigtsret: Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. 

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en anmodning til Service@BedreBegravelse.dk. 

Hvis ikke der allerede er en relation (vi har talt og evt. også mødtes flere gange), vil du kunne blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

2) Berigtigelseret: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette henvendelse, så oplysningerne kan blive korrigeret.

3) Sletningsret: I visse tilfælde har du ret til, at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. 

I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser eller for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til, at slette dine personoplysninger. 

4) Begrænsnings-et: Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, er ukorrekte. 

5) Dataportabilitetret: Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

6) Indsigelseret: Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.4.8

7) Retten til at tilbagekalde samtykke: Du har til enhver tid ret til, at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder gennemførsel af papirarbejdet for validering af en begravelsesanmodning hos begravelses myndigheden. 

Hvis du ønsker, at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på telefon 70 25 25 33 på Service@BedreBegravelse.dk

8) Klageret: Du har til enhver tid ret til, at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller på telefon, ved at ringe på +45 33 19 32 00.


§ 5. Sletning af dine persondata


Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af hjemmesiden i 14 dage. 

Alle oplysninger indtastet, slettes komplet. Oplysninger indsamlet ifbm. køb du har gennemført på hjemmesiden jfr. pkt. 2.2, vil de sidste data som udgangspunkt blive slettet senest 13 måneder efter faktura er betalt.

Vi sletter automatisk informationer i takt med, at begravelseshandlingen bliver gennemført, altså når papirarbejdet er færdigbehandlet, når askeurnen er leveret på kirkegården, begravelseshjælpen er færdigansøgt og fakturaen 

er betalt, slettes automatisk oplysninger som kan identificere anmelder i takt med vi ikke har brug for informationerne mere. 

Oplysninger kan gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. 

Regnskabsmateriale opbevares i fem år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav


§ 6. Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse. 

Al deling af personoplysninger, sker i lukket krypteret miljø med kun relevante personaler, fx. vores lokale bedemænd.


§ 7. Kontakt oplysninger

Bedre Begravelse er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.

 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte: 

BedreBegravelse.dk
- en del af Begravelse Danmark 
Midtager 39
2605 Brøndby,
Tlf. nr.: 70 25 25 33.
E-mail: Service@bedrebegravelse.dk

§ 9. Cookies

Der sættes i alt fire vedvarende cookies, hvor de tre udelukkende er til intern brug fx. til analyser af brugeradfærd. Kun hvis du som bruger af denne hjemmeside vælger at starte en bestilling, startes en session. 

_ga Google Inc: 6 mdr. intern statistik
gat Google Inc: 10 min. for statistik
Facebook: 6 mdr. for intern statistik
__UTMA: 1 døgn ved åben bestilling

© Copyright

BedreBegravelse.dk er et anerkendt varemærke, ejet af Begravelse Danmark og registeret hos Patent- og Varemærkestyrelsen: VR 2012 02706 / VA 2012 02255. 

Indholdet på denne hjemmeside er derfor beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres under nogen form - hverken helt eller delvist - uden skriftlig tilladelse fra BB. 

Download el. kopiering af billedmateriale og/eller tekstmateriale er kun tilladt, såfremt der ligger en skriftlig tilladelse fra BB.


Hvad siger vores familier?


Ring nu – 70 25 25 33