Bestil os online

Start uforpligtende vores e-mærket onlinebestilling, og vi kontakter dig for samtale inden for 15 minutter.top
  .

Begravelse

I forlængelse af ceremonien bæres ud til gravpladsen for afsluttende jordfæstelse af kisten i gravstedet.

- Bedemand ordner alt
- Arrangerer med kirke
- Begravelseshjælp
- Iklædning i eget tøj
- Ilægning i hvid kiste
- Rustvogn, 1x15 km.
- Op til 90 dages kredit

Fra 10.824,-
Ceremoni weekend: 13.299,-
Uden ceremoni: 10.104,-

Dette er uden kirkegårdsydelser

Bisættelse

Efter ceremonien køres i rustvogn til krematorium, så en urne kan nedsættes el. askespredes til havs.

- Forvent fuld service
- Finder præst og kapel
- Hvid standard kiste
- Iklædning & ilægning
- Øko-urne el. Sø-urne
- Rustvogn, 2x15 km.
- Kort eller tilkøb kredit

Fra 10.994,-
Ceremoni weekend: 14.189,-
Uden ceremoni: 8.699,-

Dette er uden kremering og kirkegårdsydelser

Gravsted – hvad er egentlig dine muligheder?

Der er tre muligeder på kirkegården for gravplads

Når man beslutter sig, for hvordan man selv ønsker at blive stedt til hvile, kan det være en god idé at orientere sig i hvilke muligheder, der er. Kirkegården fastsætter selv rammerne for gravstederne i forhold til krav om vedligeholdelse osv., og dermed er der også forskel på prisen på gravstedet fra kirkegård til kirkegård.

Generelt er der dog en række faktorer, som påvirker prisen i den ene eller den anden retning; Medlemskab af folkekirken og afdødes bopælskommune. 

Hvis afdøde er medlem af folkekirken vil typisk betyde en mindre pris end hvis man ikke er medlem af folkekirken. Ønsker man gravplads på en kirkegård, som er uden for afdødes bopælskommune på dødstidspunktet, kan dette også være forbundet med en højere pris

.


Hvad er den gravplads - typer?

En gravplads er et areal, ofte en kvadratmeter ved en urne og minimum tre kvadratmeter ved en kistebegravelse. Gravstedet kan være afgrænset af eksempelvis bevoksning (en busk eller en hæk) eller gravsten på fælles plæne. En kistebegravelse sker altid direkte i forlængelse af højtideligheden, men der kan nedsættes en askeurnen nedsættes ca. 10 dage efter afholdt bisættelse i kirke, fra kapel eller overhovedet.

Kun på ukendt fællesgrav (uden gravsten - og hvis bisættelse, ingen mulighed for deltagelse ved nedsættelsen) er det den enkelte som betales for. dette et engangsbeløb, der dækker fredningsperioden - 

som ikke kan fornyes. Alle øvrige gravpladser, der familiegravsteder hvor det er muligt at nedsætte flere personer, fornye gravpladsen eller nedlægge hvis uden for fredningsperioden.Askefællesgrav (de ukendtes grav) Fællesgraven kaldes også i folkemunde de ukendtes grav. Det kommer sig af, at der ingen markering er af urnenedsættelsesstedet. 

Det er derfor et ganske anonymt gravsted. Her udpeges stedet til de eventuelle efterladte. Fællesgrave er kendetegnede ved, at der ikke er et afgrænset areal per urne (det er en græsplæne), men som pårørende er du informeret om, hvor urnen er nedsat og kan deltage ved nedsættelsen. 


Kendt fællesgrav

Mulighed for liggende gravsten, skal udpeges og du kan deltage ved nedsættelse af op til tre askeurner (der alle er inden for fredningsperioden). Man betaler en engangsbeløb, der dækker alt vedligeholdelse i gravstedeta aftalte længde. Gravstedet kan fornyes, minimum fem år af gangen.

Ukendt fællesgrav

Her kan man (som udgangspunkt) ikke deltage ved nedsættelse, men må nøjes med en urpegning (hvis ønsket). Man betaler et engangsbeløb - der ikke kan fornyes, men som dækker de generelle udgifter til vedligeholdelse af gravpladsen og kirkegården som helhed.

Der er også stadig enkelte kirkegårde som har en askefællesgrav, hvor urner fra bisættelser enten stables eller asken direkte hældes i jorden. Dog foretrækker de fleste kirkegårde at vide nøjagtig hvor askeurnen står, det er blot ukendt for andre end kirkens personale. Herved er det stadig muligt at "flytte" en urne over til at nyt gravsted - inden for fredningsperioden.


Traditionelle gravsteder

Hvis man ønsker en lille have, stående gravsten og mulighed for selv at forestår renholdelse og vedligeholdelsen, kan der på kirkegården udpeges et klassisk gravsted, med bed, kant og perlesten. 

Prismæssigt er i indledningsvis i samme prisklasse som et gravsted i den kendte fællesplæne, dog uden gartnerservice, legat om vintergran, foreblomster, vedligeholdelse og renholdelse, aftale individuelt med kirkegårdens personale.


Få rådgivning om mulighederne for gravsted af vores erfarne bedemænd

Per Holm

Bedemand med 20.000 tilfredse familier. Ring for gratis rådgivning hos Per eller få man til et uforpligtende møde i privaten inden for en time.

  70 25 25 33

Christian Holm

Har 10 års erfaring med som bedemand. Ring hele døgnet til Christian og få vejledning for gennemførsel af en unik begravelse eller bisættelse i hele landet.

  70 25 25 33

Hvad siger vores familier?


Ring nu – 70 25 25 33