top
Gravsteds muligheder
Kiste og urne


Ring 70 25 25 33
hvad koster et gravsted?

 

Gravsted – hvad er egentlig dine muligheder?

Når man beslutter sig, for hvordan man selv ønsker at blive stedt til hvile, kan det være en god idé at orientere sig i hvilke muligheder, der er. Kirkegården fastsætter selv rammerne for gravstederne i forhold til krav om vedligeholdelse osv., og dermed er der også forskel på prisen på gravstedet fra kirkegård til kirkegård.

Generelt er der dog en række faktorer, som påvirker prisen i den ene eller den anden retning; Medlemskab af folkekirken og afdødes bopælskommune. Hvis afdøde er medlem af folkekirken vil typisk betyde en mindre pris end hvis man ikke er medlem af folkekirken. Ønsker man gravplads på en kirkegård, som er uden for afdødes bopælskommune på dødstidspunktet, kan dette også være forbundet med en højere pris.


 

 

Hvad er en gravplads?

En gravplads er et areal, ofte en kvadratmeter ved en urne og minimum tre kvadratmeter ved en kistebegravelse. Gravstedet kan være afgrænset af eksempelvis bevoksning (en busk eller en hæk) eller gravsten på fælles plæne. En kistebegravelse sker altid direkte i forlængelse af højtideligheden, men der kan nedsættes en askeurnen nedsættes ca. 10 dage efter afholdt bisættelse i kirke, fra kapel eller overhovedet. 

Kun på ukendt fællesgrav (uden gravsten - og hvis bisættelse, ingen mulighed for deltagelse ved nedsættelsen) er det den enkelte som betales for. dette et engangsbeløb, der dækker fredningsperioden - som ikke kan fornyes. Alle øvrige gravpladser, der familiegravsteder hvor det er muligt at nedsætte flere personer, fornye gravpladsen eller nedlægge hvis uden for fredningsperioden. 

H3: Askefællesgrav (de ukendtes grav)Fællesgraven kaldes også i folkemunde de ukendtes grav. Det kommer sig af, at der ingen markering er af urnenedsættelsesstedet. Det er derfor et ganske anonymt gravsted. Her udpeges stedet til de eventuelle efterladte. .


 

 

Gravplads i græsplæne

Fællesgrave er kendetegnede ved, at der ikke er et afgrænset areal per urne (det er en græsplæne), men som pårørende er du informeret om, hvor urnen er nedsat og kan deltage ved nedsættelsen. Der findes to typer fællesgrave:

Kendt fællesgrav

Mulighed for liggende gravsten, skal udpeges og du kan deltage ved nedsættelse af op til tre askeurner (der alle er inden for fredningsperioden). Man betaler en engangsbeløb, der dækker alt vedligeholdelse i gravstedeta aftalte længde. Gravstedet kan fornyes, minimum fem år af gangen.

Ukendt fællesgrav

Her kan man (som udgangspunkt) ikke deltage ved nedsættelse, men må nøjes med en urpegning (hvis ønsket). Man betaler et engangsbeløb - der ikke kan fornyes, men som dækker de generelle udgifter til vedligeholdelse af gravpladsen og kirkegården som helhed.

Der er også stadig enkelte kirkegårde som har en askefællesgrav, hvor urner fra bisættelser enten stables eller asken direkte hældes i jorden. Dog foretrækker de fleste kirkegårde at vide nøjagtig hvor askeurnen står, det er blot ukendt for andre end kirkens personale. Herved er det stadig muligt at "flytte" en urne over til at nyt gravsted - inden for fredningsperioden. 

Traditionelt gravsted

Hvis man ønsker en lille have, stående gravsten og mulighed for selv at forestår renholdelse og vedligeholdelsen, kan der på kirkegården udpeges et klassisk gravsted, med bed, kant og perlesten. Prismæssigt er i indledningsvis i samme prisklasse som et gravsted i den kendte fællesplæne, dog uden gartnerservice, Legat om vintergran, foreblomster, vedligeholdelse og renholdelse, aftale individuelt med kirkegårdens personale.


 

 

Alternative begravelsesformer

Lovgivningen i danmark er meget stram omkring "hvordan" man bliver begravet. De skal enten være på en af kirkeministeriet godkendt kirkegård, på en privat kirkegård (f.eks. et slot eller stor herre gård) - men der er faktisk to alternativer: 

Urnevæg/urnehal - Kolumbarium

En urnevæg eller en urnehal findes rundt om i landet. Her indsættes urnen, som er lavet af et mere permanent materiale, i en væg, hvor den udstilles synligt. Dette gravsted er typisk for personer, som ikke ønsker at ligge i jorden eller for personer, som afgår ved døden før en partner og ønsker at lægges i jorden samtidigt. Her fungerer urnevæggen som en midlertidig plads, inden man nedsættes sammen i jorden.

Askespredning til søs

Man kan også vælge at få sin aske spredt i havet. Her er det de efterladte, der står for at få asken spredt, og det skal foregå over åbent vand. Åbent vand regnes her for havet eller større fjorde eller bugter. Det er familiens ansvar at spredningen sker komplet og i en minimum afstand til land på 200 meter. En askesprtedning skal ske fra båd, til havs - ikke fra land, bro eller strand.


 
kontrolleret af e-mærket

 
peter holm bedemand

Peter Holm –
ledig for samtale

Peter har erfaring fra 1.200 begravelser og er instruktør på bedemandsuddannelsen.

Ring på tlf. 70 25 25 33 for samtale med Peter Holm.

per holm bedemand

Per Holm –
ledig for samtale

Per har erfaring fra 2.000 begravelser og er vagthavende bedemand lige nu.

Ring på tlf. 70 25 25 33 for samtale med Per Holm..