top
Sådan arver man
når man er ugift


Ring 70 25 25 33
hvad koster et gravsted?

 

Guide: Sådan arver man, når man er ugift

Når man har boet sammen i mere end to år uden at være gift, så er man sidestillet med ægtefolk; Sandt eller falsk? Når vi taler om arv, er udsagnet så absolut falsk. 

Hvis man ikke har sikret sig gennem testamenteudarbejdelse - som er tinglyst, skal man være opmærksom på, at man faktisk ikke har arveret fra sin samlever, når man er ugift. Man kan i nogle tilfælde være berettiget til, hvis man da ellers har haft fællesøkonomi og delt folkeregisteradressen, en såkaldt efterleverhjælp i form af et økonomisk tilskud. Nedenfor følger en guide til, hvordan man arver, når man ikke er gift.


 

 

Hvis ugift, samboende uden børn 

Hvis den afdøde ikke har børn, og der ikke er udarbejdet et testamente, tilfalder arveretten faktisk afdødes forældre – uanset hvor længe I har boet sammen. Hvis den afdødes forældre ikke lever mere, tilfalder arveretten forældrenes øvrige børn (altså typisk den afdødes søskende). Vil I gerne sikre hinanden bedst muligt uden at blive gift, er det derfor meget vigtigt, at I opretter et testamente og desuden får hinanden indskrevet i forsikrings- og pensionsaftaler, da disse ofte ikke kan omgås via testamente.


 

 

Hvis ugift, samboende med børn

Hvis den afdøde har børn (enten fælles eller egne), og der ikke er udarbejdet et testamente, tilfalder arveretten børnene – uanset hvor længe I har boet sammen. Børnene deler alt hvad den afdøde efterlader sig ligeligt i mellem sig. Hvis børnene endnu ikke er myndige og arven overstiger 75.000 DKK, bliver formuen placeret i en forvaltningsafdeling. Pengene kan principielt ikke tilgås før arvtageren (barnet) bliver myndig. 

Hvis børnene selv ønsker at afgive arveretten til fordel for den tilbageværende samlever, bliver dette en omkostningstung proces, da dette principielt ikke lader sig gøre. Det betyder, at børnene først skal arve (og betale boafgift) for derefter give arven til den tilbageværende samlever som gave. Gaven betragtes som personlig indkomst og skal beskattes derefter.


 

 

Hvad gør et testamente?

Et testamente er jeres bedste mulighed for at sikre hinanden i tilfælde af død. Hvis afdøde ikke efterlader sig nogen børn, kan tilbageværende samlever arve alt. Hvis I har boet sammen længere end to år, skal der kun betales 15 % i boafgift. Har I boet sammen kortere tid end 2 år er boafgiften 25 %.  Er der derimod børn, kan den tilbageværende samlever kun arve ¾, da børnene er tvangsarvinger og har krav på ¼ af arven. Med et testamente sikrer I, at fordelingen udover tvangsarv / friarv-fordelingen bliver, som I ønsker det.


 
kontrolleret af e-mærket

 
peter holm bedemand

Peter Holm –
ledig for samtale

Peter har erfaring fra 1.200 begravelser og er instruktør på bedemandsuddannelsen.

Ring på tlf. 70 25 25 33 for samtale med Peter Holm.

per holm bedemand

Per Holm –
ledig for samtale

Per har erfaring fra 2.000 begravelser og er vagthavende bedemand lige nu.

Ring på tlf. 70 25 25 33 for samtale med Per Holm..