Bestil os online

Start uforpligtende vores e-mærket onlinebestilling, og vi kontakter dig for samtale inden for 15 minutter.top
  .

Begravelse

I forlængelse af ceremonien bæres ud til gravpladsen for afsluttende jordfæstelse af kisten i gravstedet.

- Bedemand ordner alt
- Arrangerer med kirke
- Begravelseshjælp
- Iklædning i eget tøj
- Ilægning i hvid kiste
- Rustvogn, 1x15 km.
- Op til 90 dages kredit

Fra 10.824,-
Ceremoni weekend: 13.299,-
Uden ceremoni: 10.104,-

Dette er uden kirkegårdsydelser

Bisættelse

Efter ceremonien køres i rustvogn til krematorium, så en urne kan nedsættes el. askespredes til havs.

- Forvent fuld service
- Finder præst og kapel
- Hvid standard kiste
- Iklædning & ilægning
- Øko-urne el. Sø-urne
- Rustvogn, 2x15 km.
- Kort eller tilkøb kredit

Fra 10.994,-
Ceremoni weekend: 14.189,-
Uden ceremoni: 8.699,-

Dette er uden kremering og kirkegårdsydelser

Sådan arver man som ugift

Når man har boet sammen i mere end to år uden at være gift, så er man stadig ikke sidestillet med ægtefolk. Du kan sikre dine pårørende med et testamente. Læs hele vores guide nedenfor.

Hvis afdøde er ugift eller samboende uden børn


Hvis man ikke har sikret sig gennem et testamente, som er tinglyst, skal man være opmærksom på, at man faktisk ikke har arveret fra sin samlever når man er ugift. Man kan i nogle tilfælde være berettiget til en såkaldt efterleverhjælp i form af et økonomisk tilskud. Dog kun hvis man har haft fællesøkonomi og delt folkeregisteradresse.

Hvis den afdøde ikke har børn, og der ikke er udarbejdet et testamente, tilfalder arveretten afdødes forældre – uanset hvor længe I har boet sammen. Hvis den afdødes forældre ikke lever mere, tilfalder arveretten forældrenes øvrige børn (altså typisk den afdødes søskende). 

Vil I gerne sikre hinanden bedst muligt uden at blive gift, er det derfor meget vigtigt, at I opretter et testamente og desuden får hinanden indskrevet i forsikrings- og pensionsaftaler, da disse ofte ikke kan omgås i et testamente.


Hvis afdøde er ugift, samboende med børn


Hvis den afdøde har børn (enten fælles eller egne), og der ikke er udarbejdet et testamente, tilfalder arveretten børnene – uanset hvor længe I har boet sammen. Børnene deler alt hvad den afdøde efterlader sig ligeligt i mellem sig. Hvis børnene endnu ikke er myndige og arven overstiger 75.000 DKK, bliver formuen placeret i en forvaltningsafdeling. Pengene kan principielt ikke tilgås før arvtageren (barnet) bliver myndig.

Hvis børnene selv ønsker at afgive arveretten til fordel for den tilbageværende samlever, bliver dette en omkostningstung proces, da dette principielt ikke lader sig gøre. Det betyder, at børnene først skal arve (og betale boafgift) for derefter at give arven til den tilbageværende samlever som gave. Gaven betragtes som personlig indkomst og skal beskattes derefter.


Hvad gør et testamente? 

Et testamente er jeres bedste mulighed for at sikre hinanden i tilfælde af død. Hvis afdøde ikke efterlader sig nogen børn, kan tilbageværende samlever arve alt. Hvis I har boet sammen længere end to år, skal der kun betales 15 % i boafgift. Har I boet sammen kortere tid end 2 år er boafgiften 25 %.

Er der derimod børn, kan den tilbageværende samlever kun arve ¾, da børnene er tvangsarvinger og har krav på ¼ af arven. Med et testamente sikrer I, at fordelingen udover tvangsarv / friarv-fordelingen bliver, som I ønsker det.


Hvad siger vores familier?


Ring nu – 70 25 25 33