Bestil os online

Start uforpligtende vores e-mærket onlinebestilling, og vi kontakter dig for samtale inden for 15 minutter.top
  .

Begravelse

I forlængelse af ceremonien bæres ud til gravpladsen for afsluttende jordfæstelse af kisten i gravstedet.

- Bedemand ordner alt
- Arrangerer med kirke
- Begravelseshjælp
- Iklædning i eget tøj
- Ilægning i hvid kiste
- Rustvogn, 1x15 km.
- Op til 90 dages kredit

Fra 10.824,-
Ceremoni weekend: 12.899,-
Uden ceremoni: 10.104,-

Bisættelse

Efter ceremonien køres i rustvogn til krematorium, så en urne kan nedsættes el. askespredes til havs.

- Forvent fuld service
- Finder præst og kapel
- Hvid standard kiste
- Iklædning & ilægning
- Øko-urne el. Sø-urne
- Rustvogn, 2x15 km.
- Kort eller tilkøb kredit

Fra 10.994,-
Ceremoni weekend: 13.789,-
Uden ceremoni: 8.599,-

Højtidelighed og ceremoni 

Hvordan kan den sidste rejse foregå? Hvilke muligheder er der i kirken eller for en borgerlig ceremoni fra kapellet.

Den sidste rejse kan ikke gøres om


Især de borgerlige ceremonier kan blive unikke og dybt personlige, hvis man som familie har kræfter til at forestå handlingen. Ellers er kirkens tilbud i den lokale kirke eller kapel altid gode og gratis.

Der skal være en mindeværdig og professionel sidste afsked. Det er det vi som bedemænd stræber efter. Men der skal også være en vægtning af hensyn til jer som familie, jeres tro, traditioner og hvad som føles rigtigt i situationen.

Har I som familie ikke behov for en stor højtidelighed i kirke, og hvis I ved, at afdøde heller ikke var den store kirkegænger, kan kapellet være at foretrække. Dette kan stadig være med præst eller kun med jer som familie. 

Enten jordfæstes kisten som afslutning på en begravelse eller den sidste afsked sker ved rustvognen ved kapellet. Ved en bisættelse køres kisten derefter til det lokale krematorium eller urnen udleveres senere hvis der er ønske om askespredning over havet.


Klassisk højtidelighed

En gejstlig højtidelighed involverer en præst, som forestår højtideligheden, arrangeret af bedemanden. Præsten tager selv kontakt til familien for at aftale et møde om indholdet i højtideligheden.

Hvordan handlingen så er stykket sammen, kan variere fra præst til præst, men er ofte baseret på en blanding mellem afdødes og de pårørendes ønsker.

Kirken og præstens muligheder for at efterkomme jeres særlige ønsker - inden for begravelsesritualet i Folkekirke-regi - er ofte muligt, men skal aftales nærmere med præsten.

Kisten kan blive stående eller bæres ud til gravplads eller rustvogn for en sidste afsked før kørslen til det lokale krematorium for brænding.

Vælges en bisættelse, kan en urne efterfølgende nedsættes på kirkegården eller spredes over havet.

En højtidelighed i Folkekirke-regi er altid gratis i den lokale kirke, mens der kan være en afgift ved benyttelse af kor og organist hvis handlingen er fra kapellet.

Gejstlige handlinger tager i gennemsnit 30 minutter og indeholder normalt tre salmer, velsignelsen og en tale.


Ceremoni uden præst

Flere borgere vælger kirken fra til den sidste rejse.

Familien skal være opmærksom på at såfremt afdøde er medlem af Folkekirken, så er det præstens pligt at foretage jordpåkastelse med eller uden familiens deltagelse. Ønsker familen ikke at være tilstede, så kan Bedemanden være der.

Kirkens tilstedeværelse til en højtidelighed er et tilbud til medlemmerne af Folkekirken.

I tilfælder, hvor afdøde er udmeldt af den Danske Folkekirke og hvor familien ønsker en gejstlig medviken kan de kontakte den lokale sognepræst. Sognepræsten kan ligeledes tage kontakt til familien i de tilfælde, hvor præsten mener, at afdøde havde en tæt relation til kirken - eller der ikke foreligger en underskrevet formular fra afdøde selv.


Ceremoni uden medlemsskab af Folkekirken

Er afdøde ikke medlem af Folkekirken vil afskeden normalt foregå fra et lejet kapel eller en privat adresse, forsamlingshus eller andet ikke gejstligt lokale. I modsætning til en kirkelig handling, har man i et kapel ikke nødvendigvis en person dedikeret til at forestå ceremonien.

Det kan derfor kræve en smule mere planlægning, også hvis man som pårørende f.eks. overlader rollen som ceremoniafvikler til bedemanden.

Du skal være opmærksom på priserne for gravsteder på kirkegården. Især hvis der ønskes en kistebegravelse, kan priserne være meget høje. På kommunale kirkegårde prissættes alene efter om afdøde betalte kommuneskat, mens kirkegårde, der ligger under Folkekirken, prissætter efter om afdøde var medlem af Folkekirken. 

Min Sidste Vilje

Vi anbefaler at du udfylder Min Sidste Vilje i levende live hos os. Dette er et gratis tilbud,

Her kan dine ønsker for en ceremoni udenfor kirkens faste rammer skrives ind.


Hvad siger vores familier?


Ring nu – 70 25 25 33