top
Begravelse eller bisættelse
Få praktisk hjælp ved dødsfald


Ring 70 25 25 33
hvad koster et gravsted?

 

Hvor og hvordan kan jeg blive stedt til hvile

Når vi skal herfra, kan det ske på flere måder. I Danmark har vi en ganske stram lovgivning på området, som gør, at vi ikke helt kan vælge frit. Vi har samlet et overblik over de spørgsmål, som du bør stille dig selv inkl. muligheder, som tilbydes i Danmark på nuværende tidspunkt.


 

 

Begraves i kiste eller kremeres og nedsættes i en urne?

Der er flere aspekter, som bør overvejes, når man beslutter om man vil bisættes eller begraves. Foruden ens egen personlige holdning til det, er der også en række praktiske og økonomiske forhold der gør sig gældende. Nedenfor gennemgår vi kort de forskellige muligheder og begrænsninger, der er ved hhv. En kistebegravelse eller bisættelse.

Kistebegravelse

En regulær begravelse i en kiste er normalt den dyreste løsning. Det hænger sammen med størrelsen og frednings-tiden på et kistegravsted. Fredningstiden er typisk 20 år – hvilket betyder, at der skal betales for gravstedet i min. 20 år.

Urnenedsættelse

En kremering er en billigere løsning end kistebegravelsen, da fredningstiden for et urnegravsted er typisk 10 år, altså halvdelen af et kistegravsted. Dog kan adgang til et familiegravsted have stor indflydelse på gravstedsudgifterne.


 

 

Hvor vil jeg lægges til hvile

Foruden kiste/urne-beslutningen kan du naturligvis vælge, hvor kisten eller urnes nedsættes. Her gennemgår vi kort hvad dine muligheder:

Kirkeministeret godkendt kirkegård

Hvis du vælger en begravelse i en kirke, tillader den danske lov ikke andre hvilesteder end kirkegårde.

Men også her har du valgmuligheder – du kan vælge et almindeligt gravsted, et eventuelt familiegravsted, hvis du skulle have et sådan og endelig kan du vælge de ukendtes fællesgrav, hvor man som udgangspunkt ikke deltager ved urnenedsættelsen.

Prisen på gravstedet afhænger af flere aspekter udover kiste/urnespørgsmålet. Det er generelt billigere at lade sig begrave i eget sogn. Vi undersøger gravstedets priser gratis for dig.

 

Ukendtes fællesgrav er en engangs-betaling, der dækker kirkegårdens udgifter til at vedligeholde gravpladsen.

Plænegravsted er gravplads i græsplæne, med mulighed for liggende gravsten, vandret i græshøjde.

Gravsted med bed, perlesten, hæk og mulighed for individuelt at udforme gravpladsen inkl. gravsten.


Havet som gravplads

Har du valgt kremering, kan du ansøge om at få din aske spredt over havet. Det er ikke tilladt at sprede aske over små søer, samt det er et lovkrav, at askespredningen skal være afdødes klare ønske.

Derfor er det vigtigt, at du skriftligt tilkendegiver dette ønske. Det kan enten gøres digital på borger.dk, for fortalt dine nærmeste om ønset, eller blot ved at nedfælde dit ønske på et stykke papir.

Dog er det vigtigt at du på papiret angiver dit navn, din adresse, dit cpr-nummer, datoen for udførelsen af dokumentet samt din underskrift. Alternativt søger bedemanden om dispensation.

 

Forbi sø-grænse skal askespredningen ske - og kun ved særlig dispenation kan der spredes i fjorde og store søer.

I vind- og strømretning skal spredningen ske, så aske ikke sejler ind under båden. Benyt en erfaren skipper.

Urnemateriel er opløseligt i vand eller man man hjemtage den tomme urne for destruktion på lokale krematorium.


Gravsted på privat grund

Hvis du har valgt kremering, kan du under særlige omstændigheder få tilladelse til at få din urne nedsat på privat grund.

Dog skal du være opmærksom på at grunden skal minimum være 5.000 m2, og der må ikke nedsættes nogen former for mindesmærker (eks. gravsten). Herudover gælder de 10 års fredningsret også på privat grund, så nedsættelsen skal tinglyses og ejeren forpligter sig til ikke at grave mere end 1 meter de kommende 10 år.

Ring til os og tag en snak om det, hvis du ønsker dette, så du er forberedt på hvilke elementer en ansøgning kræver.

.

 

7 ud af 10 får afslag på et ønske om nedsættelse på privat grund, selv om betingelserne syntes opfyldt.

Herregårde og slotte er normalt steder der gives tilladelse til urnenedsættelse på en ukendt og umarkeket gravplads.

Stiftet - biskoppen' kontor er den myndighed som skal ansøges for dispensation for privat nedsættelse.


 

 

Vær åben om dine ønsker

Husk altid at fortælle dine pårørende om dine ønsker – også selvom det måtte være, at de kan få lov at arrangere det, som de selv ønsker. Tiden efter et dødsfald er en svær tid, og det kan være utroligt betryggende for de pårørende at vide sig sikre på, at de beslutninger de træffer, er i afdødes ånd. Ønsker du at se eksempler på priser på forskellige løsninger, så klik lige her:


 
kontrolleret af e-mærket

 
peter holm bedemand

Peter Holm –
ledig for samtale

Peter har erfaring fra 1.200 begravelser og er instruktør på bedemandsuddannelsen.

Ring på tlf. 70 25 25 33 for samtale med Peter Holm.

per holm bedemand

Per Holm –
ledig for samtale

Per har erfaring fra 2.000 begravelser og er vagthavende bedemand lige nu.

Ring på tlf. 70 25 25 33 for samtale med Per Holm..