top
Skifteretten tager selv kontakt
Det klares ofte ved et telefonopkald

 

Skifteret og arv

Som udgangspunkt kan man ikke arve gæld. Kun hvis du skal sidde i uskiftet bo (der en efterlevende ægtefælle), eller hvis der er tale om privat skifte (aktiver langt overstiger passiver), vil det være boet pligtigt – efter begravelsen er betalt – også at betale sine kreditorer. Har boet en samlet formue på 42.000 kr. eller derunder, vil der slet ingen bobehandling være, og evt. kreditorer vil ikke få nogle penge.


Boet er insolvent, men der er dog aktiver som overstiger 42.000 kr. Skifteretten vil her udpege en bobestyrer, som vil sikre ligelig betaling af boets kreditorer, efter begravelsesudgifterne er betalt.

Der er en formue på under 45.000 kr. og derfor et boudlæg. Kreditorer kan ikke gøre krav gældende. Boet gives simpelthen til familien, der kun er forpligtet til at afholde begravelsesudgifterne.

Der er over 45.000 kr. i boet, og derfor vil der være et privat skifte, hvor evt. kreditorer har otte uger til at gøre krav gældende. Før alle øvrige parter får noget, er det boets pligt at betale begravelsesudgifterne.


 

 

 

Retningslinjer for korrekt bobehandling 

Når bedemanden har lavet dødsregistreringen, og det er taget til følge på kirkekontoret, bliver afdødes bankkonti spærret, og skifteretten bliver underrettet om indestående på afdødes konti. Du/I kan først disponere over kontiene og boets aktiver, når skifteretten har udpeget en bobestyrer og efterfølgende udstedt en skifteretsattest, der bekræfter boets behandling.

Den, der lægger ud for en begravelse, er også den person, der først får penge udbetalt i skifteretten. Kan boet – trods den offentlige begravelseshjælp – ikke betale for begravelsen, deler først forældre, dernæst voksne børn og sidst søskende regningen ligeligt. Det er derfor vigtigt for arvingerne, at få dette afklaret hurtigt. Vores advokater har over 40 års erfaring med behandling af dødsboer.


 

 

 

Guide til skifteretten

Bedre Begravelse.dk sørger altid for, at dødsanmeldelsen med anmelders underskrift bliver overdraget til begravelsesmyndigheden, så dødsfaldet officielt kan blive valideret. Vi tager hånd om alt papirarbejdet, så skifteretten bliver orienteret automatisk. Anmelder – eller den på dødsanmeldelsen oplyste kontaktperson – vil altid automatisk modtage en indkaldelse til skifteretten ca. tre uger efter dødsregistreringen.

Fra 2016 bliver hovedparten af alle sagsbehandlinger klaret over telefonen. Du ringer blot på det telefonnummer, som fremgår af dit brev.

Ved boudlæg: Skifteretsattesten bliver udstedt til den person, der har forestået begravelsen, og boets midler kan anvendes til at betale begravelsesomkostningerne, hvis ikke anmelder vælger at lægge ud. Et mindre overskud tilfalder den pågældende før uddeling af evt. arv.

Privat skifte uden advokat

Hvis arvingerne er enige, kan de i fællesskab afvikle boet og sørge for betaling af begravelsesudgifter og andre krav. Det forudsættes, at boet er solvent (har formue).

Benyttelse af bobestyrer

Hvis arvingerne ikke er enige, eller boet er kompliceret, kan I med fordel benytte en advokat, der bliver betalt af boet. Udpeger skifteretten en bobestyrer, er det skifteretten, der betaler.

Normalt vil en ægtefælle arve afdødes fulde formue uden en egentlig skiftebehandling, og er der oprettet et tinglyst testamente, vil arvingerne oftest arve uden yderligere problemer. Der kan dog være særlige forhold ved boet, der kræver et privat eller offentligt skifte. Begravelseshjælpens størrelse bliver fastsat ud fra en skifteretsattest. Er der ansøgt om maksimal støtte, skal du/I altid sende en kopi af skifteretsattesten til bedemanden, hvorefter den tildelte støtte bliver indsat på anmelders NemKonto (hvis betalt med kort) eller bedemanden (hvis købt på kredit).


 

 

 
Bedemand Peter Holm omkring arv og skifte af bo i skifteretten

Peter Holm har som yngste søn erfaring fra 1.200 begravelser og er instruktør..

Ring på tlf. 70 25 25 33.

Bedemand Per Holm kan rådgive om bobehandling og skifteret

Per Holm er vagthavende bedemand og har erfaring fra flere end 2.000 begravelser.

Ring på tlf. 70 25 25 33.

Bedemand Christian Holm kender alt til skifteretten

Bedemand Christian Holm har som ældste søn erfaring fra flere end 1.700 begravelser .

Ring på tlf. 70 25 25 33 lige.