top
Print side E-mail side 
Skifteretten tager selv kontakt
Det klares ofte ved et telefonopkald


Ring 70 25 25 33

 

Skifteret og arv

Man kan ikke arve gæld. Kun hvis der er en efterlevende ægtefælle, eller hvis der er tale om privat skifte (aktiver/formuen overstiger passiver/gælden), vil det være boet pligtigt – efter begravelsesregningen er betalt – også at betale sine kreditorer.

Har boet en samlet formue på 45.000 kr. eller derunder, vil der slet ingen bobehandling være. Nu vil skat eller andre kreditorer ikke kunne få nogle penge - kun banken har en udligningsret. Alt gives som udgangspunkt til anmelder, der kun har to forpligtelser: at rydde boet og sørge for betaling af den komplette begravelsesregning. 


Boet er insolvent, men der er dog aktiver som overstiger 45.000 kr. Skifteretten vil her udpege en bobestyrer, som vil sikre ligelig betaling af boets kreditorer, efter begravelsesudgifterne er betalt.

Der er en formue på under 45.000 kr. og derfor et bo-udlæg. Kreditorer kan ikke gøre krav gældende. Boet gives til familien, der kun er forpligtet til, at rydde boet og afholde begravelsesudgifterne.

Der er over 45.000 kr. i boet, og derfor vil der være et privat skifte, hvor evt. kreditorer har otte uger til, at gøre krav gældende. Før alle øvrige parter får noget, er det boets pligt at betale begravelsesudgifterne.


 

 

 

Retningslinjer for korrekt bo-behandling 

Når bedemanden har lavet dødsregistreringen, og det er taget til følge på kirkekontoret, bliver afdødes bankkonti spærret, og skifteretten bliver underrettet om indestående på afdødes konti. Du/I kan først disponere over kontiene og boets aktiver, når skifteretten har udpeget en bobestyrer og efterfølgende udstedt en skifteretsattest, der bekræfter boets behandling.

Den, der lægger ud for en begravelse, er også den person, der først får penge udbetalt i skifteretten. Kan boet – trods den offentlige begravelseshjælp – ikke betale for begravelsen, deler først forældre, dernæst voksne børn og sidst søskende regningen ligeligt. Det er derfor vigtigt for arvingerne at få dette afklaret hurtigt. Alt opnået begravelseshjælp, tilfalder anmelder.


 

 

 

Guide til skifteretten

Bedre Begravelse sørger altid for, at dødsanmeldelsen med anmelders underskrift bliver overdraget til begravelsesmyndigheden, så dødsfaldet officielt kan blive valideret. Vi tager hånd om al papirarbejdet, så skifteretten bliver orienteret automatisk. Anmelder – eller den på dødsanmeldelsen oplyste kontaktperson – vil altid automatisk modtage en indkaldelse til skifteretten ca. tre uger efter dødsregistreringen.

Og du skal ikke møde op eller forvente skifteretten på besøg. Langt hovedparten af alle sagsbehandlinger klares over telefonen og e-boks. Du ringer blot på det telefonnummer, som fremgår af brevet du modtager i e-boks. Er man er fritaget for e-boks, skriver skifteretten pr. post. eller man kan kontakte dem og meddele korrekte kontaktperson. Brug domstol.dk til at finde den korrekte retskreds.  

Privat skifte uden advokat

Det er meget nemt at gøre-det-selv. Er arvingerne helt enige, kan man selv - eller i fællesskab, sagtens afvikle boet. Det kræver nogle timers indsats for samtale på telefon, faktisk betaling af begravelsesudgifter og afvikle andre krav, som vil være dikteret i skifterettens instruktioner.

Benyttelse af bobestyrer

Er tid en knap ressource, er arvingerne ikke enige eller boet er på anden måde kompliceret, bør man benytte en advokat. I gennemsnit koster en bo-behandling 30-35.000 kr. og skal kunne betales af boet. Udpeger skifteretten en bobestyrer, er det skifteretten, der betaler advokaten.

Man benytter sjældent en advokat hvis der er tale om et bo-udlæg (boets formue er under 45.000 kr.), vil der kun være en indledende samtale på telefonen med skifteretten, hvorefter sagen afgøres med det samme og afsluttes med udstedelse af en skifteretsattest. I sådan et bo, vil skifteretsattesten normalt også skulle eftersendes til bedemanden, for søgning af forhøjet begravelseshjælp. 

Er der en efterlevende ægtefælle, vil man ofte skulle sidde i uskiftet bo (alt overdrages), hvis evt. børn kan give deres tilladelse. Dette betyder aktiverne / formuen og passiverne / gælden gøres op - og kun det. Almindeligt inventar og løsøre under 3.000 kr. stk., skal ikke med i denne opgørelse. Vi taler om huse, biler, store aktiver, bankbeholdninger og andre reelle aktiver, som i en tænkt salgssituation, kan omsættes til kontanter.

Har boet en stor gæld og er der en efterlevende ægtefælle, kan skifteretten vælge at lave skiftet som et bo-udlæg. Herved vil ægtefællen kunne komme ud af gælden - og blive økonomisk nulstillet. Der kan dog være særlige forhold ved boet, der kræver et privat eller offentligt skifte. Vi anbefaler at man afventer, at skifteretten selv tager kontakt i e-boks eller pr. post inden for tre uger - målt fra dødsdato.


 

 

 
Bedemand Peter Holm, landsdækkende bedemand

Peter Holm, yngste søn, bedemand i 10 år og instruktør på bedemands uddannelsen. Ring tlf. 70 25 25 33 for uforpligtende samtale eller aftale om et hjemmebesøg. 

Bedemand Per Holm har 2.000 begravelsers erfaring

Per Holm, senior-bedemand med 15 år i branchen. Per tager gerne hjem i privaten, så alle aftaler kan træffes i trygge rammer. Ring til Per hele døgnet på tlf. 70 25 25 33.

Bedemand Christian Holm betjener hele landet med begravelses service

Christian Holm, ældste søn og træffes på tlf. 70 25 25 33 i vores lokale begravelses forretninger. Christian er ansvarlig for vores bedemænd over hele landet.