top

 

Handelsbetingelser

§ 1. Guide til bestillingen af lokale bedemand

Alt er gratis, indtil du/I betaler

Først når du/I har valgt at benytte et betalingskort, at betale med faktura (14 dages kredit) eller vælger, at boet selv skal betale (90 dages kredit), har vi en aftale.

Onlinebestillingen er todelt

Først en indledende basisbestilling, med de produkter og tjenesteydelser, som alle skal bruge, og derefter en bekræftende bestilling, efter ønskede handling.

Fortrydelsesretten frafalder, hvis...

Er en tjenesteydelse leveret (f.eks. rustvognskørsel), eller er et produkt brugt (f.eks. en kiste), frafalder fortrydelsesretten på leveringstidspunktet.

Den der anmelder, hæfter 

Det er anmelder, som den person der underskriver, der hæfter for betalingen – og altså ikke den, der bestiller. Husk dog, at du/I kan få op til 11.200 kr. i begravelseshjælp


 

 

§ 2. Accept af handelsbetingelser
Du skal være fyldt 18 år, være myndig og kunne acceptere disse handelsbetingelser.

Kan du ikke acceptere disse vilkår, må du ikke bruge denne hjemmeside.

Vedhæftet i vores ordrebekræftelse/faktura fremsendes kopi af disse handelsbetingelser samt e-mærkets fortrydelsesformular.

Vores bedemænd er godkendt til opslag i CPR-registret og håndtering af følsomme oplysninger. 
 

§ 3. Priser
Alle priser på BedreBegravelse.dk er angivet i danske kroner og er inklusive 25 % moms på momspligtige poster.

Alle oplyste priser på BedreBegravelse.dk er dagspriser og kan efter betalingen ved akut ordre ikke ændres eller forhøjes.

Det er muligt at betale med Dankort, VISA, MasterCard, AcceptCard – og mod gebyr kan du/I bestille en manuel bankoverførsel efter ceremonien (14 dage) eller vælge at købe det hele på 90 dages kredit, hvis det er boet, der selv skal betale begravelsesudgifterne.

Hvis køb på kredit: 
Fuldmagt for ansøgning om begravelseshjælp, skal fremsendes til os i underskrevet stand. Denne blanket fremsendes på mail til udprintning og underskrift med NemID.

Ved køb på kredit, modregner vi opnået udbetalt begravelseshjælp i fakturabeløbet, så du/I kun skal betale retsbeløb.

Såfremt boet eller begravelseshjælpen ikke dækker omkostningerne, skal differencen betales af anmelder, der hæfter for det fulde fakturabeløb, indtil betaling sker.


 
Bedemand Per Holm

§ 4. Aftaleindgåelse
Først når der er valgt bestalingsform og bestillingen fra din side godkendt, indgår vi en bindende aftale. Alle aftaler indgås på dansk med BedreBegravelse.dk, CVR-nr. 34608903, Nyager 4, 2605 Brøndby.

Du modtager en ordrebekræftelse pr. e-mail, der er bevis for dit køb. Derudover får du en samlet faktura, når den afsluttende og bekræftende bestilling er gennemført.

Hvis du/I ønsker efterforsendelse af ordrebekræftelse eller faktura, så skriv til .

Bedre Begravelse er certificeret bedemand

Note: Vi kan afvise dit akutte køb som følge af trykfejl ved bestillingen, leverings- og transportproblemer eller lignende situationer, der ikke muliggør en opfyldelse af din akutte bestilling. Afvisning af bestillinger vil ske hurtigst muligt.


 

 

Læs også: Vores persondatapolitik

GDPR, persondataforordning: Alle data, herunder Personoplysninger, opbevares og behandles krypteret, samt slettes automatisk i takt med vi ikke har behov for informationerne i vores digitale arbejdsgange -  læs mere


 

 

§ 5. Dine forpligtelser
Det er dit ansvar at give besked, hvis der sker ændringer i personlige eller civile forhold, eller hvis der på anden vis opstår situationer, der forhindrer en gennemførelse af en afgivet bestilling. Eventuelle meromkostninger ved ændringer sker for din – eller boets – regning.

For at opnå rabat via indkøbsforeninger skal man gøre opmærksom på sit medlemskab inden betaling. Det vil ikke være muligt efterfølgende at gøre krav på en %-vis rabat, hvis relevante medlemskort ikke er benyttet eller der er købt på kredit - som valg af betalingsform i den afsluttende onlinebestilling eller slut-faktura er udstedt.

§ 6. Ændring af ordre
Ændring af ordrer kan ske via det link, du modtager i vores første e-mail, eller ved at kontakte os på eller ringe på tlf. 70 25 25 33. BedreBegravelse.dk vil under normale omstændigheder kunne acceptere ændringer, men hvis din ordre er meget fremskreden, eller serviceydelser eller produkter allerede er udført eller igangsat, vil ændringer kun kunne gennemføres som et nyt køb.

§ 7. Reklamationsret
Der er lovmæssig reklamationsret på alle produkter og serviceydelser. Det er en forudsætning, at den reklamerede mangel var til stede ved leveringen.

Du skal reklamere inden for rimelig tid, efter du har konstateret manglen, hvor du kan kræve, at vi afhjælper manglen eller leverer et nyt produkt / ny serviceydelse, såfremt forudsætningerne herfor er til stede.

Reklamationen skal være berettiget, og omleveringer eller afhjælpninger må ikke medføre uforholdsmæssige omkostninger for os. Reklamationer skal ske til ved at ringe på telefon 70 25 25 33 eller skrive til .

Rustvogn, BedreBegravelse

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til: Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, www.naevneneshus.dkHar du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr  


 


§ 8. Fortrydelsesret
Det er helt uforpligtende og gratis at prøve bestillingen. Kun hvis du/I betaler med kort eller køber på kredit i kassen, er der indgået en aftale. Men brugte varer, materialer og tjenesteydelser kan ikke returneres.

Din bestilling af akut assistance bliver sat i gang straks efter købstidspunktet. Derfor er der ingen fortrydelsesret på evt. brugt kiste, udført kørsel eller administrationsgebyr. I henhold til § 12, stk. 2 i lov om visse forbrugeraftaler gælder den i loven indeholdte fortrydelsesret ikke ved fjernsalg af tjenesteydelser, såfremt udførelsen af tjenesteydelsen påbegyndes samtidig med aftaleindgåelse.

Alle øvrige bestillinger medfører 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber fra den dato, hvor du har indgået aftalen. Hvis købet indeholder en individuel fremstillet/tilpasset ydelse, yder vi kun fortrydelsesret, indtil udførelsen er påbegyndt. Klik her for at downloade en standardfortrydelsesformular, der også fremsendes med vores ordrebekræftelser pr. e-mail.
 


 

§ 9. Levering
Serviceydelser udføres hurtigst muligt efter ordre og aftale. BedreBegravelse.dk leverer de bestilte varer til den bestilte ceremoni og senere til kirkegården, når graven er klar til at modtage den bestilte gravsten.

BedreBegravelse.dk leverer til hele landet, med undtagelse af ikke-brofaste øer. Bedre Begravelse leverer på Bornholm.

§ 10. Vores kommunikation
Ved accept af disse handelsbetingelser accepterer du samtidig, at BedreBegravelse.dk må tage kontakt til dig via e-mail, sms og telefon, i det omfang det er nødvendigt for at kunne servicere dig optimalt i forhold til din forespørgsel, forudbestilling eller indgåede akutte begravelsesforretning.

§ 11. Ophavsret
Denne hjemmeside og alt dens indhold er ejet og drevet af Familien Holm IT ApS (cvr: 31881517) – en virksomhed, der er underlagt dansk lovgivning, og som har sit hovedkontor i Roskilde og Brøndby, Danmark.

§ 12. Brugen af materialer
Du må ikke kopiere, reproducere, transmittere eller på anden vis distribuere indholdet af denne hjemmeside til offentlig eller kommercielt brug uden forudgående tilladelse fra BedreBegravelse.dk, der er drevet og ejet af Natursten.dk ApS.

Portal: BedreBegravelse.dk ApS
CVR: 34698903, tlf.: 70 25 25 33
Stiftet anno 2008, en del af KFI A/S.

§ 13. Generel betingelse
Bedemanden fjerner kun genstande fra afdøde i tilfælde, hvor disse kan udøve skade på kremeringsovne eller blive en mulig forureningskilde ved jordfæstelse. Smykker og andre genstande af metal, vil ikke blive fjernet af bedemanden før, ved eller efter ilægning og forsegling af kisten.

Hvis afdøde har genstande af værdi på sig eller opbevaret på hospital, er det kapellets tilknyttede kvartermesters opgave og ansvar at sikre alle genstande. Alle sikrede genstande kan udleveres mod forevisning af skifteretsattest ved henvendelse i hospitalets, plejehjemmet eller hospicets reception. BedreBegravelse.dk påtager sig intet ansvar for evt. mistede ejendele.