Bestil os online

Start uforpligtende vores e-mærket onlinebestilling, og vi kontakter dig for samtale inden for 15 minutter.top
  .

Begravelse

I forlængelse af ceremonien bæres ud til gravpladsen for afsluttende jordfæstelse af kisten i gravstedet.

- Bedemand ordner alt
- Arrangerer med kirke
- Begravelseshjælp
- Iklædning i eget tøj
- Ilægning i hvid kiste
- Rustvogn, 1x15 km.
- Op til 90 dages kredit

Fra 10.824,-
Ceremoni weekend: 12.899,-
Uden ceremoni: 10.104,-

Bisættelse

Efter ceremonien køres i rustvogn til krematorium, så en urne kan nedsættes el. askespredes til havs.

- Forvent fuld service
- Finder præst og kapel
- Hvid standard kiste
- Iklædning & ilægning
- Øko-urne el. Sø-urne
- Rustvogn, 2x15 km.
- Kort eller tilkøb kredit

Fra 10.994,-
Ceremoni weekend: 13.789,-
Uden ceremoni: 8.599,-

Handelsbetingelser

Resume: Først nå vi har arrangeret begravelseshandlingen og du har accepteret vores fremsendte faktura før højtideligheden, indgås en aftale om levering af vores begravelsesservice.

§ 1. Guide til bestilling af den lokale bedemand


Alt er gratis indtil du betaler

Først når du har valgt at benytte et betalingskort, betale med faktura (14 dages kredit) eller vælger, at boet selv skal betale sine egne begravelsesudgifter (90 dages kredit), har vi en aftale. 

Og selv om du reelt set ikke ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen, får du hos os samme rettigheder som ved kortkøb.

To trin i en online-bestilling 

Start med at udfylde dine informationer, hvorefter vi kontakter for dialog. Sammen drøfter vi situationen, mulighederne for begravelseshjælp og bedemanden afslutter med at indtaste for alt papirarbejdet. 

I løbende dialog arrangere bedemanden alt og fremsender på e-mail et link bekræftende bestilling af den ønskede begravelseshandling.

Fortrydelsesretten frafalder, hvis...

Er en tjenesteydelse fra vores side leveret (f.eks. en rustvognskørsel), frafalder fortrydelsesretten på leveringstidspunktet. Er en f.eks. en kiste allerede taget i brug, er værdiforringelsen ligeledes 100%.

Den der anmelder dødsfald, hæfter for betaling

Det er den person, der anmelder dødfaldet - altså personligt eller med NemID underskriver for papirarbejdet, der hæfter for betalingen af vores begravelsesservice – og ikke den person, som bestiller.


§ 2. Accept af handelsbetingelser

Du skal være fyldt 18 år, være myndig og kunne acceptere disse handelsbetingelser for at kunne bestille vores begravelsesservice.

Kan du ikke acceptere disse vilkår, må du ikke bruge denne hjemmeside eller vores begravelsesservice. Vedhæftet i vores ordrebekræftelse/faktura fremsendes kopi af disse handelsbetingelser samt e-mærkets fortrydelsesformular. Vores bedemænd er godkendt til opslag i CPR-registret og håndtering af følsomme oplysninger.


§ 3. Priser

Alle priser på BedreBegravelse.dk er angivet i danske kroner og er inklusive 25 % moms på momspligtige poster. Alle oplyste priser på Bedre Begravelse er dagspriser og kan efter betalingen ved akut ordre ikke ændres eller forhøjes. Det er muligt at betale med Dankort, VISA, MasterCard – og mod gebyr kan du/I bestille en manuel bankoverførsel efter ceremonien (14 dage) eller vælge at købe det hele på 90 dages kredit, hvis det er boet, der selv skal betale for begravelsesudgifterne.

Hvis køb på kredit:

Fuldmagt for ansøgning om begravelseshjælp skal fremsendes til os i underskrevet stand. Denne blanket fremsendes på mail til udprintning og underskrift med NemID. Ved køb på kredit, modregner vi opnået udbetalt begravelseshjælp i fakturabeløbet, så du/I kun skal betale retsbeløb. 

Såfremt boet eller begravelseshjælpen ikke dækker omkostningerne, skal differencen betales af anmelder, der hæfter for det fulde fakturabeløb, indtil betaling sker.

Note: Transportomkostninger oplyses inden køb og vi kommer altid to mand for f.eks. afhentning akut på hospice, plejehjem eller privat adresse inden for 3 timer i hele landet. Kun hvis der er tale om etageejendomme uden elevator, hvor det ikke er muligt at ilægge afdøde i kisten uden brug af båre, tillægges der et gebyr på kr. 395,-.

Note: Ved formidling af udbudspris på ønskede gravsted (udlæg), tages der forbehold for forkert oplyste priser. I disse tilfælde, fremsender vi altid en ekstra faktura med kirkegårdens originale faktura som dokumentation vedhæftet, til anmelder eller den person som har bestilt begravelsen eller bisættelsen online eller på et møde.

Note: Opgradering af eksisterende gravsten, forudsætter oplyste pris online eller på et mødet i butik eller hjemmet, at gravstenen ikke vejer over 75 kg. Alternativt skal ekstra omkostninger for transport påregnes efter aftale (behov for ekstra mandskab eller kran). Her er alle indgraveret skrifttyper på BedreBegravelse.dk sandblæst.


§ 4. Aftaleindgåelse

Først når der er valgt betalingsform og bestillingen fra din side er godkendt, indgår vi en bindende aftale. Alle aftaler indgås på dansk med BedreBegravelse.dk, CVR-nr. 16276480, Midtager 39, 2605 Brøndby. 

Du modtager en ordrebekræftelse pr. e-mail, der er bevis for dit køb. Derudover får du en samlet faktura, når den afsluttende og bekræftende bestilling er gennemført. 

Hvis du/I ønsker efterforsendelse af ordrebekræftelse eller faktura, så skriv til Service@BedreBegravelse.dk. 


§ 5. Dine forpligtelser

Det er dit ansvar at give besked, hvis der sker ændringer i personlige eller civile forhold, eller hvis der på anden vis opstår situationer, der forhindrer en gennemførelse af en afgivet bestilling. Eventuelle meromkostninger ved ændringer sker for din – eller boets – regning. 

For at opnå rabat via indkøbsforeninger skal man gøre opmærksom på sit medlemskab inden betaling. Det vil ikke være muligt efterfølgende at gøre krav på en procentvis rabat, hvis relevante medlemskort ikke er benyttet eller der er købt på kredit - som valg af betalingsform i den afsluttende onlinebestilling eller slut-faktura er udstedt.

§ 6. Ændring af ordre

Ændring af ordrer kan ske via det link, du modtager i vores første e-mail, eller ved at kontakte os på Service@BedreBegravelse.dk eller ringe på tlf. 70 25 25 33. BedreBegravelse.dk vil under normale omstændigheder kunne acceptere ændringer, men hvis din ordre er meget fremskreden, eller serviceydelser eller produkter allerede er udført eller igangsat, vil ændringer kun kunne gennemføres som et nyt køb.


§ 7. Reklamationsret

Når du handler hos os som forbruger, gælder købelovens regler for varekøb, men ikke tjenesteydelser. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke har to års reklamationsret på tjenesteydelser. Det er en forudsætning, at den reklamerede mangel var til stede ved leveringen.

Du skal reklamere inden for rimelig tid, efter du har konstateret manglen, hvor du kan kræve, at vi afhjælper manglen eller leverer et nyt produkt / ny serviceydelse, såfremt forudsætningerne herfor er til stede. 

Reklamationen skal være berettiget, og omleveringer eller afhjælpninger må ikke medføre uforholdsmæssige omkostninger for os. Reklamationer skal ske til ved at ringe 70252533 eller skrive til Service@BedreBegravelse.dk. 

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til: Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, www.naevneneshus.dk. Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr


§ 8. Fortrydelsesret


Som forbruger har du jf. lovgivningen altid 14 dages fortrydelsesret. Men når du når du handler hos en bedemand, er der også et lovkrav om at begravelsen eller bisættelsen også skal være gennemført inden fortrydelsesfristen udløber.

Først ved gennemførsel af vores bekræftende onlinebestilling og/eller ved accept af vores fremsendte faktura efter personligt møde, frasiger du dig derfor denne 14 dages fortrydelsesret, hvis produktet er brugt eller ydelsen er fuldt leveret.

Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på. Hvis du har givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling for de tjenesteydelser leveret, udstyr og produkter brugt, der allerede er leveret.

Har der været gennemført samtale, ilagt i kiste og kørt i rustvogn til kapel, betales for disse ydelser og produkter jf. fremsendte ordrebekræftelse. Er der endnu ikke f.eks. ilagt i kiste eller kørt i rustvogn, betales alene vores administrative honorar for rådgivning.

Ingen fortrydelsesret:

Disse aftaler kan ikke fortrydes:

1) Tjenesteydelser, hvis du forinden har accepteret at ydelsen sættes i gang, og at din fortrydelsesret dermed mistes når ydelsen er fuldt udført.

2) Produkter som er brugt, f.eks. bedemand har ilagt afdøde i bestilte kiste og/eller kisten er brændt eller begravet.

3) Levering af varer, som er fremstillet efter dine specifikationer, f.eks gravsten eller special-malet kiste og urner.

Tilbagebetaling af købsbeløbet:

Hvis du fortryder aftalen, får du dine penge tilbage for de produkter og tjenesteydelser, som endnu ikke er leveret komplet eller sat i produktion.

Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet. Klik her for at downloade en standardfortrydelsesformular, der også fremsendes med vores ordrebekræftelser pr. e-mail.


§ 9. Levering

Serviceydelser udføres hurtigst muligt efter ordre og aftale. Bedre Begravelse leverer de bestilte varer til den bestilte ceremoni og senere til kirkegården, når graven er klar til at modtage den bestilte gravsten. Bedre Begravelse leverer til hele landet, med undtagelse af ikke-brofaste øer. Vi leverer på Bornholm.

§ 10. Vores kommunikation

Ved accept af disse handelsbetingelser accepterer du samtidig, at BedreBegravelse.dk må tage kontakt til dig via e-mail, sms og telefon, i det omfang det er nødvendigt for at kunne servicere dig optimalt i forhold til din forespørgsel, forudbestilling eller indgåede akut begravelsesservice.

§ 11. Ophavsret

Denne hjemmeside og alt dens indhold er ejet og drevet af Begravelse Danmark A/S, cvr 16276480 – en virksomhed, der er underlagt dansk lovgivning, og som har sit hovedkontor i Brøndby. Denne hjemmeside drives for BedreBegravelse.dk, der har ophavsret til alt indhold på hjemmesiden.


§ 12. Persondatapolitik

Vi krypterer alle data og sletter data automatisk i forlængelse af vi ikke mere har brug for dem. Ved brug af cookies, deler vi ikke data med nogen som helst - kun os selv, for styring af marketing aktiviteter. Se vores datapolitik

§ 13. Brugen af materialer

Du må ikke kopiere, reproducere, transmittere eller på anden vis distribuere indholdet af denne hjemmeside til offentlig eller kommercielt brug uden forudgående tilladelse fra BedreBegravelse.dk.


§ 14. Generel betingelse

Bedemanden fjerner kun genstande fra afdøde i tilfælde, hvor disse kan udøve skade på kremeringsovne eller blive en mulig forureningskilde ved jordfæstelse. 

Smykker og andre genstande af metal, vil ikke blive fjernet af bedemanden før, ved eller efter ilægning og forsegling af kisten. Hvis afdøde har genstande af værdi på sig eller opbevaret på hospital, er det kapellets tilknyttede kvartermesters opgave og ansvar at sikre alle genstande. 

Alle sikrede genstande kan udleveres mod forevisning af skifteretsattest ved henvendelse i hospitalets, plejehjemmet eller hospicets reception. BedreBegravelse.dk påtager sig intet ansvar for evt. mistede ejendele.


Hvad siger vores familier?


Ring nu – 70 25 25 33