top
.

Begravelse

I forlængelse af ceremonien bæres ud til gravpladsen for afsluttende jordfæstelse af kisten i gravstedet.

- Bedemand ordner alt
- Arrangerer med kirke
- Begravelseshjælp
- Iklædning i eget tøj
- Ilægning i hvid kiste
- Rustvogn, 1x15 km.
- Op til 90 dages kredit

Fra 7.587,-
Ceremoni lørdag: 9.669,-
Uden ceremoni: 6.992,-

Bisættelse

Efter ceremonien køres i rustvogn til krematorium, så en urne kan nedsættes el. askespredes til havs.

- Forvent fuld service
- Finder præst og kapel
- Hvid standard kiste
- Iklædning & ilægning
- Øko-urne el. Sø-urne
- Rustvogn, 2x15 km.
- Kort eller tilkøb kredit

Fra 9.082,-
Ceremoni lørdag: 11.077,-
Uden ceremoni: 7.287,-

Handelsbetingelser

Først nå vi har arrangeret begravelseshandlingen og du har accepteret vores fremsendte faktura før højtideligheden, indgås en aftale om levering af vores begravelsesservice.

§ 1. Guide til bestilling af den lokale bedemand


Alt er gratis indtil du betaler

Først når du har valgt at benytte et betalingskort, betale med faktura (14 dages kredit) eller vælger, at boet selv skal betale sine egne begravelsesudgifter (90 dages kredit), har vi en aftale.

To trin i en online-bestilling 

Ved en basis-bestilling er der første en indledende telefonisk dialog om alle produkter og tjenesteydelser. Derefter kommer en bekræftende bestilling af den ønskede begravelseshandling.

Fortrydelsesretten frafalder, hvis...

Er en tjenesteydelse fra vores side leveret (f.eks. en rustvognskørsel), eller er et produkt brugt (f.eks. en kiste), frafalder fortrydelsesretten på leveringstidspunktet. 

Den der anmelder dødsfald hæfter for betaling

Det er den person, der anmelder dødfaldet, der hæfter for betalingen af vores begravelsesservice – og altså ikke den, der bestiller. Husk dog, at du/I kan opnå begravelseshjælp.


§ 2. Accept af handelsbetingelser

Du skal være fyldt 18 år, være myndig og kunne acceptere disse handelsbetingelser for at kunne bestille vores begravelsesservice.

Kan du ikke acceptere disse vilkår, må du ikke bruge denne hjemmeside eller vores begravelsesservice. Vedhæftet i vores ordrebekræftelse/faktura fremsendes kopi af disse handelsbetingelser samt e-mærkets fortrydelsesformular. Vores bedemænd er godkendt til opslag i CPR-registret og håndtering af følsomme oplysninger.


§ 3. Priser

Alle priser på BedreBegravelse.dk er angivet i danske kroner og er inklusive 25 % moms på momspligtige poster. Alle oplyste priser på Bedre Begravelse er dagspriser og kan efter betalingen ved akut ordre ikke ændres eller forhøjes. Det er muligt at betale med Dankort, VISA, MasterCard – og mod gebyr kan du/I bestille en manuel bankoverførsel efter ceremonien (14 dage) eller vælge at købe det hele på 90 dages kredit, hvis det er boet, der selv skal betale for begravelsesudgifterne.

Hvis køb på kredit:

Fuldmagt for ansøgning om begravelseshjælp skal fremsendes til os i underskrevet stand. Denne blanket fremsendes på mail til udprintning og underskrift med NemID. Ved køb på kredit, modregner vi opnået udbetalt begravelseshjælp i fakturabeløbet, så du/I kun skal betale retsbeløb. 

Såfremt boet eller begravelseshjælpen ikke dækker omkostningerne, skal differencen betales af anmelder, der hæfter for det fulde fakturabeløb, indtil betaling sker.


§ 4. Aftaleindgåelse

Først når der er valgt bestalingsform og bestillingen fra din side er godkendt, indgår vi en bindende aftale. Alle aftaler indgås på dansk med BedreBegravelse.dk, CVR-nr. 16276480, Nyager 39, 2605 Brøndby. Du modtager en ordrebekræftelse pr. e-mail, der er bevis for dit køb. Derudover får du en samlet faktura, når den afsluttende og bekræftende bestilling er gennemført. Hvis du/I ønsker efterforsendelse af ordrebekræftelse eller faktura, så skriv til Service@BedreBegravelse.dk.

Note: Vi kan afvise dit akutte køb som følge af trykfejl ved bestillingen, leverings- og transportproblemer eller lignende situationer, der ikke muliggør en opfyldelse af din akutte bestilling. Afvisning af bestillinger vil ske hurtigst muligt.


§ 5. Dine forpligtelser

Det er dit ansvar at give besked, hvis der sker ændringer i personlige eller civile forhold, eller hvis der på anden vis opstår situationer, der forhindrer en gennemførelse af en afgivet bestilling. Eventuelle meromkostninger ved ændringer sker for din – eller boets – regning. 

For at opnå rabat via indkøbsforeninger skal man gøre opmærksom på sit medlemskab inden betaling. Det vil ikke være muligt efterfølgende at gøre krav på en procentvis rabat, hvis relevante medlemskort ikke er benyttet eller der er købt på kredit - som valg af betalingsform i den afsluttende onlinebestilling eller slut-faktura er udstedt.

§ 6. Ændring af ordre

Ændring af ordrer kan ske via det link, du modtager i vores første e-mail, eller ved at kontakte os på Service@BedreBegravelse.dk eller ringe på tlf. 70 25 25 33. BedreBegravelse.dk vil under normale omstændigheder kunne acceptere ændringer, men hvis din ordre er meget fremskreden, eller serviceydelser eller produkter allerede er udført eller igangsat, vil ændringer kun kunne gennemføres som et nyt køb.


§ 7. Reklamationsret

Der er lovmæssig reklamationsret på alle produkter og serviceydelser. Det er en forudsætning, at den reklamerede mangel var til stede ved leveringen.

Du skal reklamere inden for rimelig tid, efter du har konstateret manglen, hvor du kan kræve, at vi afhjælper manglen eller leverer et nyt produkt / ny serviceydelse, såfremt forudsætningerne herfor er til stede. 

Reklamationen skal være berettiget, og omleveringer eller afhjælpninger må ikke medføre uforholdsmæssige omkostninger for os. Reklamationer skal ske til ved at ringe på telefon 70252533 eller skrive til Service@BedreBegravelse.dk. 

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til: Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, www.naevneneshus.dk. 

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr


§ 8. Fortrydelsesret


Det er helt uforpligtende og gratis at prøve bestillingen. Kun hvis du/I betaler med kort eller køber på kredit i kassen, er der indgået en aftale. Men brugte varer, materialer og tjenesteydelser kan ikke returneres. Din bestilling af akut assistance bliver sat i gang straks efter købstidspunktet. Derfor er der ingen fortrydelsesret på evt. brugt kiste, udført kørsel eller administrationsgebyr. I henhold til § 12, stk. 2 i lov om visse forbrugeraftaler gælder den i loven indeholdte fortrydelsesret ikke ved fjernsalg af 

tjenesteydelser, såfremt udførelsen af tjenesteydelsen påbegyndes samtidig med aftaleindgåelse. Alle øvrige bestillinger medfører 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber fra den dato, hvor du har indgået aftalen. Hvis købet indeholder en individuel fremstillet/tilpasset ydelse, yder vi kun fortrydelsesret, indtil udførelsen er påbegyndt. Klik her for at downloade en standardfortrydelsesformular, der også fremsendes med vores ordrebekræftelser pr. e-mail.


§ 9. Levering

Serviceydelser udføres hurtigst muligt efter ordre og aftale. Bedre Begravelse leverer de bestilte varer til den bestilte ceremoni og senere til kirkegården, når graven er klar til at modtage den bestilte gravsten. Bedre Begravelse leverer til hele landet, med undtagelse af ikke-brofaste øer. Vi leverer på Bornholm.

§ 10. Vores kommunikation

Ved accept af disse handelsbetingelser accepterer du samtidig, at BedreBegravelse.dk må tage kontakt til dig via e-mail, sms og telefon, i det omfang det er nødvendigt for at kunne servicere dig optimalt i forhold til din forespørgsel, forudbestilling eller indgåede akut begravelsesservice.

§ 11. Ophavsret

Denne hjemmeside og alt dens indhold er ejet og drevet af Begravelse Danmark A/S, cvr 16276480 – en virksomhed, der er underlagt dansk lovgivning, og som har sit hovedkontor i Brøndby. Denne hjemmeside drives for BedreBegravelse.dk, der har ophavsret til alt indhold på hjemmesiden.


§ 12. Brugen af materialer

Du må ikke kopiere, reproducere, transmittere eller på anden vis distribuere indholdet af denne hjemmeside til offentlig eller kommercielt brug uden forudgående tilladelse fra BedreBegravelse.dk.


§ 13. Generel betingelse

Bedemanden fjerner kun genstande fra afdøde i tilfælde, hvor disse kan udøve skade på kremeringsovne eller blive en mulig forureningskilde ved jordfæstelse. 

Smykker og andre genstande af metal, vil ikke blive fjernet af bedemanden før, ved eller efter ilægning og forsegling af kisten. Hvis afdøde har genstande af værdi på sig eller opbevaret på hospital, er det kapellets tilknyttede kvartermesters opgave og ansvar at sikre alle genstande. 

Alle sikrede genstande kan udleveres mod forevisning af skifteretsattest ved henvendelse i hospitalets, plejehjemmet eller hospicets reception. BedreBegravelse.dk påtager sig intet ansvar for evt. mistede ejendele.Hvad siger vores familier?


Ring nu – 70 25 25 33