top
Bestil via syv simple trin
Fra 7.108 kr. inkl. fuld service


Ring 70 25 25 33
bisættelse uden ceremoni

 

Bisættelse uden ceremoni - inklusiv fuld service

Ved begravelse eller bisættelse vælger man selv om der skal være en ceremoni i forbindelse med begravelse eller bisættelsen. Der er vide muligheder for at vælge en ceremoni efter afdøde og efterladtes ønsker. Ønsker man helt at undgå en ceremoni, er det også muligt. Ved en bisættelse kan man vælge at nedsætte urnen ganske uformelt på valgte gravplads, eller askespredning til havs. Det sidste kræver dog et ønske fra afdøde selv, eller at ingen pårørende modsiger sig askespredning.

Har afdøde frabedt sig ceremonien og ønsket en helt uformel afsked, er det muligt. Som pårørende kan man også frabede sig en en ceremoni. Der kan være mange årsager til at man ikke ønsker en ceremoni, og hos Bedre Begravelse respekterer vi dine selvfølgelig dine ønsker. Hvis du/I ønsker at arrangere en bisættelse uden ceremoni, så lad Bedre Begravelse hjælpe jer. Vi står for det hele og klarer både papirarbejdet og ansøgning om begravelseshjælp.


 

 

Hvad koster en bisættelse uden ceremoni?

En bisættelse uden ceremoni vil ofte være en smule billigere, da der ofte er mindre rustvognskørsel og planlægning. En bisættelse uden ceremoni består i at afdøde iføres ligklæder eller egne klæder og lægges i kisten. Derefter vil der ofte være rustvognskørsel til krematorium og urnenedsættelse. Hos Bedre Begravelse kan du se hvad de enkelte elementer af vores service koster og vælge, hvor du har behov for aflastning. Med fuld service rådgiver vi også om bisættelse, søger om begravelseshjælp, undersøger gravplads, pynter kisten og og klarer alt papirarbejde. Det er også muligt at vælge ekstra services eller at udføre dele selv. Desuden skal du påregne kirkegårdsugifter udover udgifterne til bedemand. Kirkegådsudgifterne skal betales til kirkegården.

En ceremoni bør dog ikke fravælges af økonomiske årsager - der gives støtte til efterladte i form af begravelseshjælp og selve ceremonien udgør for det meste en mindre del af udgifterne. Bedre Begravelse sørger gerne for ansøgning og udbetaling af begravelseshjælp.

Det er også muligt at spare op til bisættelse - i gamle dage var det mere almindeligt. Nu om dage vil en opsparing på en almindelig bankkonto indgå som en del af boet, hvor udgifter til bisættelse trækkes fra boets samlede værdi. Det er dog også muligt at oprette en særlig begravelsesopsparing, hvor pengene kun frigives til netop dette formål.

Min sidste vilje 

Min sidste vilje er et dokument, der kan udfyldes med ønsker til begravelse, bisættelse, ceremoni m.m. Dokumentet er udarbejdet af Landsforeningen Liv&Død og kan hentes gratis. En skriftlig tilkendegivelse om sidste ønsker i forbindelse med dødsfald giver pårørende og bedemand bedre mulighed for at afholde en bisættelse efter afdødes ønsker og letter tit byrden for de efterladte. Alle ønsker ikke at tage stilling til egen begravelse, men det sikrer at afdødes vilje følges. Rent lovmæssigt skal afdødes skriftlige ønsker til bisættelse eller begravelse samt til borgerlig eller kirkelig ceremoni efterkommes - også selvom pårørende måske ville ønske andet. Andre ønsker skal efterkommes så vidt det er muligt, men er ikke juridisk forpligtende. 

Sædvanen vil også være at afdødes ønsker om bisættelse uden ceremoni følges. Det kan dog være en god idé at tale med pårørende om afskeden og egne ønsker. For pårørende er en ceremoni i forbindelse med bisættelse også en mulighed for et ordentligt farvel. Derfor kan de foretrække at vide hvorfor der ikke ønskes en ceremoni, fremfor at det kommer som en overraskelse. Man kan eventuelt aftale, hvem der står som ansvarlig for bisættelsen. Det kan være et familiemedlem eller anden pårørende, der vil stå som kontaktperson og efterkomme afdøde og familiens ønsker, kan lette i tiden efter dødsfald. Døden er ikke længere så tabuiseret et emne, og mange taler gerne mere åbent om når vi skal herfra og sørger for at skrive ønsker ned. 

Hvis afdøde derimod ikke har udtalt eller nedskrevet nogle ønsker til begravelsesform og ceremoni, er det udelukkende pårørende samt afdødes eventuelle tilhørsforhold til folkekirken, der afgør hvilken form for afsked, der tages og hvordan det foregår.

Kirkelig bisættelse uden ceremoni?

Det er ikke muligt at holde en kirkelig bisættelse helt uden ceremoni. Når kirken er ramme om den sidste afsked, vil udgangspunktet være den kristne ceremoni, uanset om der er tale om en bisættelse eller en begravelse. Man kan dog bede om et kort og uformelt ritual, hvis afdøde og pårørende foretrækker det. Ved den kortest mulige kirkelige ceremoni synges der indgangssalme, præsten hilser pårørende, læser trosbekendelse og holder en kort prædiken, hvorefter der synges en salme og præsten lyser velsignelse. Derefter vil der være en jordpåkastelse på kirkegården med et tilhørende kort ritual. Pårørende kan ønske særlige salmer og har mulighed for at vælge mellem forskellige bønner, også ved den korte version af den kirkelige afskedsceremoni.

Borgerlig bisættelse uden ceremoni?

Der er ingen krav om hvordan en borgerlig bisættelse skal foregår, udover at det skal være sømmeligt og man ikke må forstyrre offentlig ro og orden. Ønsker man derfor en bisættelse helt uden ceremoni, vil det være en borgerlig bisættelse. Ved en borgerlig bisættelse uden ceremoni vil afdøde transporteres direkte fra plejehjem, sygehus eller eget hjem til krematorium og derfra til urnenedsættelse.

Ingen ceremoni uden pårørende?

Er der ingen pårørende, vil det være bopælskommunen, der anmelder dødsfald og står for begravelse eller bisættelse samt udredelse og overtagelse af boet. Kommunen dækker også udgifterne til begravelsen. Hvis afdøde har nedskrevet ønsker til en ceremoni eller nedskrevet at der ikke ønskes en ceremoni, skal afdødes ønsker efterleves inden for rimelige og lovlige krav. Det vil sige at hvis afdøde ingen pårørende har, og har nedskrevet at der ikke skal afholdes en ceremoni, vil kommunen efterkomme dette ønske. Har afdøde ikke nedskrevet nogle ønsker, og er medlem af et trossamfund, afholder afholder kommunen en enkel ceremoni i henhold til det aktuelle trossamfunds ritualer. Er afdøde ikke medlem af noget trossamfund, bliver der ikke afholdt en ceremoni.

En kommunal begravelse eller bisættelse kan også foretages, hvis der ingen kontakt er mellem afdøde og pårørende, eller pårørende ikke kan eller ønsker at stå for bisættelsen. I så fald vil pårørende ikke have nogen mulighed for indflydelse på begravelse og frasiger sig ligeledes boet og arv.

Kan efterladte eller andre afholde en ceremoni mod afdødes ønske?

Hvis afdøde har udfyldt ‘Min sidste vilje’ eller nedskrevet sine ønsker andetsteds, vil de normalt blive fulgt. ‘Min sidste vilje’ er dog ikke et juridisk forpligtende dokument - det skal kun følges så vidt det er muligt. Det vil sige at pårørende kan fravælge dele, hvis det for eksempel overstiger deres økonomiske formåen. Ligeledes kan pårørende også vælge at holde en kort højtidelighed eller afsked i forbindelse med kisteilægning eller urnenedsættelse, selvom afdøde har ønsket at der ikke skal afholdes en egentlig ceremoni. Hvis afdøde har en tilknytning til folkekirken og et forhold til en lokal kirke eller præst, kan præsten modsætte sig at der ikke afholdes nogen form for ceremoni, og afholde en kort kirkelig ceremoni. 

Bisættelse i stilhed

Med en bisættelse i stilhed vil det kun være det aller nærmeste pårørende og familie, der får mulighed for at tage afsked. Ønsker man en bisættelse i stilhed med nærmeste pårørende, kan det også være en god idé at gøre klart, hvem man præcist ønsker skal deltage. Det kan også foregår med en ganske begrænset ceremoni eller blot en mindesammenkomst. Helt uden ceremoni vil pårørende og familie kun have mulighed for at deltage i kisteilæggelse eller urnenedsættelse. Ved et ønske om bisættelse i stilhed, vil dødsfaldet ofte også først blive annonceret efter bisættelsen har fundet sted.

Ceremonien er også for de efterladte

Det er ikke lovpligtigt med en ceremoni forud for begravelse eller bisættelse. Ceremonien afholdes tit for at give de efterladte en mulighed for at godt farvel med afdøde og en afslutning på det tab, det er at miste en ven eller et familiemedlem. Hvis det er afdødes ønske, at der ikke skal afholdes en ceremoni, og man indskriver dette i sine ønsker, kan det være værd at overveje hvorvidt efterladte kan ønske en beskeden ceremoni. Er afdøde sikker i sit ønske, kan det være en god idé at fortælle nærmeste pårørende om sit ønske om bisættelse uden ceremoni, og hvorfor man ikke ønsker det.

Et værdig farvel uden ceremoni

Der er ingen regler for hvordan en borgerlig ceremoni skal foregå, og en ceremoni bør ikke fravælges, fordi man frygter at den ikke vil foregå i overensstemmelse med egne ønsker.  Man kan også vælge at afholde en mindesammenkomst uden højtideligheder eller ceremonier. Så får pårørende, venner og bekendte alligevel mulighed for at tage afsked med afdøde og træffe hinanden. Det vil sige at det er muligt at holde en mindesammenkomst uden forudgående ceremoni i kapel eller kirke, og hvor pårørende ikke skal deltage i urnenedsættelser på kirkegården.


 
bedemand til bisættelse uden cermoni

Ønskes vores personlige betjening?

Bedemand Peter Holm

Peter Holm har 1.200 begravelsers erfaring og er instruktør på bedemandsuddannelsen. Ring 70 25 25 33 for samtale.

Bedemand Per Holm

Per Holm er vagthavende bedemand og har over 2.000 begravelsers erfaring. Ring lige nu 70 25 25 33 for samtale

Bedemand Christian Holm

Bedemand Christian Holm har som ældste søn over 1.700 begravelsers erfaring. Træffes på tlf. 70 25 25 33.


 
tilfredse kunder bedrebegravelse

 
Bedemand Christine Nielsen

Christine Nielsen har erfaring fra 1.000 begravelser. Ring på tlf. 70 25 25 33 på hverdage kl. 9.00-15.00.

Specialist i begravelseshjælp Claus Møbius

Claus Møbius er regnskabschef og specialist i begravelseshjælp. Ring på tlf. 70 25 25 33 på hverdage kl. 8.00-16.00.

Annelise Andersen, bedemand

Annelise Andersen har stået for flere end 2.000 begravelser. Ring påt tlf. 70 25 25 33 for samtale på hverdage kl. 8.00-16.00.


Bedre Begravelse er e-mærket

En fair handel

Siden 2010 har vi været e-mærket og omfattet af e-handelsfondens købergaranti.  

Alle bedemænd er uddannet og certificeret

Professionel rådgivning

Siden 2013 har alt personale været uddannet og eksamineret som bedemænd.  

Alle rustvogne er bæredygtige og Co2 neutraliseret

Bæredygtig begravelse

Alle rustvogne, hjemmeside og kontore er alle Co2 neutraliseret.  


 
bedrebegravelse en sikker forbindelse

 

Det er gratis at få vaghavende bedemand til at foretage al indtastning i forbindelse med onlinebestilling og fremsende bestillingens betalingslink.

Inden tre timer kan vi have den kiste, du/I har valgt online, bedemand og rustvogn fremme på en hvilken som helst (brofast) adresse i Danmark, inklusive Bornholm.

Få op til 90 dages kredit, eller vent med at betale til efter højtideligheden. Betal helt gebyrfrit med alle gængse betalingskort samt danske og internationale kreditkort.