Bestil os online

Start uforpligtende vores e-mærket onlinebestilling, og vi kontakter dig for samtale inden for 15 minutter.top
  .

Begravelse

I forlængelse af ceremonien bæres ud til gravpladsen for afsluttende jordfæstelse af kisten i gravstedet.

- Bedemand ordner alt
- Arrangerer med kirke
- Begravelseshjælp
- Iklædning i eget tøj
- Ilægning i hvid kiste
- Rustvogn, 1x15 km.
- Op til 90 dages kredit

Fra 10.824,-
Ceremoni weekend: 12.899,-
Uden ceremoni: 10.104,-

Bisættelse

Efter ceremonien køres i rustvogn til krematorium, så en urne kan nedsættes el. askespredes til havs.

- Forvent fuld service
- Finder præst og kapel
- Hvid standard kiste
- Iklædning & ilægning
- Øko-urne el. Sø-urne
- Rustvogn, 2x15 km.
- Kort eller tilkøb kredit

Fra 10.994,-
Ceremoni weekend: 13.789,-
Uden ceremoni: 8.599,-

Hvornår skal man begraves?

Hvornår skal begravelsen kan find sted og hvad sker der med afdøde i kisten.

Begravelse – hvor lang tid efter dødfaldet?


En begravelse skal gennemføres inden for 14 dage fra dødsfaldet, hvis ikke der gælder særlige omstændigheder, som kræver en udsættelse. De danske kapeller tilbyder alle moderne forhold, så en udsættelse på helt op til 14 dage er muligt, hvis betingelserne er opfyldt. 

Bedemand vil ansøge og indhente dispensation til afdødes forlængende ophold på kapellet, fx hvis tæt familiemedlem er i udland uden mulighed for at komme hjem eller der er akut syg i familien.Spørger du præsten, hvornår en begravelse i kirken eller fra kirkegårdskapellet skal gennemføres, siger han eller hun ofte ”inden for otte dage” efter dødsfaldet er indtruffet. 

Dette både så det er muligt for familien at varsle de ønskede deltagere og præsten kan nå at mødes med de pårørende inden begravelsen og derefter planlægge og skrive begravelsestalen til højtideligheden.

Bedemand vil sørge for alle aftaler med kirke, præst og generelt arrangere hele den ønskede begravelse, så selv om en begravelseshandling altid vil være sørgelig begivenhed, kan den ske til perfektion. For døden er en naturlig del af livet, som man ofte først opdager senere i livet.

Som uddannede bedemænd, tilbyder vi altid gratis at afholde foredrag på danske uddannelsesinstitutioner og erhvervsskoler, hvor vi som bedemænd lærer de unge om at døden kan være svær at forholde sig til, men ingen kan gå gennem et helt liv, uden på et eller andet tidspunkt at blive tvunget til at forholde sig til ofte andre – men også en selv, en dag skal dø.

Egen læge udskriver dødsattesten

Forventet dødsfald

Var dødsfaldet ventet og det var også opsyn fra personale, familie eller andre pårørende da dødsfaldet indtraf, skal egen læge kontaktes eller du skal ringe på telefon 1813. 

Politiet udskriver dødsattesten

Ikke forventet dødsfald

Ring straks på telefon 112 højtidelighed i kirke eller lokale kapel, køres afdøde i kiste til lokale krematorium, så der godt 14 dage efter kan urnenedsættes på et familie- eller fællesgrav.

Embedslæge kan give udsættelse

Familie i udlandet

Der er moderne forhold på de danske kapeller, så hvis ellers omstændigheder byder det, vil vi som bedemænd uproblematisk kunne ansøge om udsættelse af ceremoni med +8 dag.

Embedslæge vil give udsættelse

Andre familiære forhold

Har du ventet mange måneder til en planlagt operation, er der sygdom eller tæt familie i anden behandling, kan vi ansøge om op til +14 dage udsættelse af ceremonien.

Spar 5.000,- på bedemanden

 Du kan via din computer, tablet eller smartphone starte en online bestilling, hvorefter bliver kontaktet inden for 15 minutter.

Hvad sker der efter ceremonien i kirken?

Hvis der er tale om en begravelse kiste, afsluttes højtideligheden med jordfæstelse. Ofte afholde højtideligheden i en kirke på kirkegården, hvor familien som afslutning på ceremonien, bærer afdøde i kisten ud til gravpladsen, hvor der efterfølgende kan jordfæstes.

Men sådan har det ikke altid været. Før bisættelser blev indført som mulig begravelsesform, startede præsten ofte med at gennemføre begravelsesritualet og med familien jordfæste kisten på gravpladsen, før alle da gik ind i kirken, for at deltage ved en højtidelighed for at hylde og mindes afdødes opstandelse.

Det er derfor mange danske kirker har alt for smalle kirkedøre. De gamle middelalderkirker er simpelthen ikke designet til at en kiste skal kunne komme ind eller ud af kirken. I disse tilfælde sørger bedemanden for der er ekstra håndtag i kistens ender eller arrangerer for passage ved brug af en katafalk-vogn, så familien kan bærer fra kirkedør til gravpladsen for begravelse af afdøde på kirkegården

Hvad er kortegnekørsel efter rustvogn?

Ligger kapellet, kirken eller stedet for ceremoni ikke på kirkegården, indlægger bedemand altid en rustvognskørsel til kirkegården. Dette ofte i kortegnekørsel, hvor lovgivningen reelt giver en kortege / lig optog, forkørselsret i trafikken, men i dagens Danmark bliver ignoreret af andre bilister i trafikken.

Er kortegekørsel efter rustvogn inde i byer, vil kortegen blive splittet op. Der vil blive rød og rustvognen må heller ikke holde tilbage – for at vente, hvis dette forhindre andre trafikanter at passere. Og folk ser først til sidst rustvognen – og så faldt femøren, desværre først efter både dyt, blik og måske sågar hånd tegn.

Derfor ventes der altid i ro og mag ved rustvognen på kirkegården, til alle er kommet frem og parkeret. Når alle er klar, bæres fra rustvogn ofte over på en katafalk-vogn, så det er muligt at rulle kisten ud til afdelingen på kirkegården. Fra kirkestien og det sidste stykke ind på gravpladsen, bærer familien kisten


Hvad sker der med afdøde i kisten?

En kiste for begravelse, leveres med ekstra forstærket låg. Dette for at modstå jordtryk, så kisten ikke går i stykker af jord der bliver kastet jord på graven. En kiste for begravelse skal kunne tale mange ton jord og derfor er Bedre Begravelses kister til begravelse alle af dansk håndværk og kvalitet.

Hvis der er tale om en bisættelse, benyttes et meget simplere låg. Hos Bedre Begravelse, ændrer dette ikke på prisen for ønskede kiste. Som familie kan i vælge den kiste i føle er bedst for afdøde – hvor vores sortiment af basiskister er interessant for de prisbevidste, bæredygtige kister for de miljøbevidste og egetræs kiste for de traditionsbundne.

Når afdøde er blevet brændt på lokale krematorium, vil familien få besked om askeurnen nu er klar eller leveret på kirkegården, klar til urnenedsættelse i familiegravstedet. Hvis afdøde ønskede nedsættelse på den anonyme fællesgrav – også kalder de ukendtes grav. I så fald får de pårørende først besked, når urnen er blevet gravet ned, at de skal vide, hvor afdøde er blevet begravet på de ukendtes fællesgrav


Få rådgivning hos os 


Per Holm

Per er senior bedemand med 10 års erfaring for drøftelse af netop jeres unikke situation. og er lige nu ledig for en samtale. Ring for gratis rådgivning.

  70 25 25 33

Christian Holm

Lad Christian komme på besøg og få vejledning for gennemførsel af en begravelse eller bisættelse i hele landet, også med udsættelse.

  70 25 25 33

Video: Spar 5.000 kr. på bedemanden

Bestil din bedemand online

Online kan du hurtigt og fleksibelt beskrive, hvordan du ønsker, at bisættelsen eller begravelsen skal foregå. Du sparer 5.000 kr. målt i forhold til andre lokale bedemænd og klimaet for det mindre transport.

Vi yder fuld service under hele planlægningen af begravelsen eller bisættelsen. Dette indebærer blandt andet, at vi tager vare på alt papirarbejde helt hen til skifteretten og begravelseshjælp, hvis ønskes. 

Vælg urne, blomster og gravsten online, når vi har arrangeret hele begravelseshandling. Betal billigst med kort eller vælg kredit – og modtag begravelsesplan og faktura som en garanti for, at alt bliver som ønsket.

Få besøg inden for to timer

Foretrækker du personlig bedemandens personlig fremmøde, kommer vi gerne på besøg for samtale. Vores lokale bedemænd kan fremme inden for kun to timer, hvor vi drøfter ønsker omkring bisættelsen eller begravelsen. 

Denne samtale er helt uforpligtende, og der vil kun blive indgået en aftale om levering af vores begravelsesservice, hvis vi kan blive enige om handlingen.

Hvad siger vores familier?


Ring nu – 70 25 25 33