top
Bestil via syv simple trin
Fra 6.983 kr. inkl. fuld service


Ring 70 25 25 33
begravelse af barn

 

Begravelse eller bisættelse af barn under 18 år

Det er helt op til forældrene, hvordan de ønsker at tage afsked med deres barn. Typisk vælger forældre til et dødfødt eller et helt lille barn at holde en kistebegravelse på kirkegården i stilhed. Hvis barnet er ældre, så vælger efterladte ofte en bisættelse med en kirkelig højtidelighed eller en borgerlig begravelse fra kapellet.

Forældre til et mistet barn - målt fra der officielt er registreret liv, får en økonomisk hjælp til begravelsen, med et beløb på 9.400 kr. Beløbet udbetales til moderens konto. Det er bedemanden som ansøger og sikre for udbetalingen af begravelseshjælpen, der i gennemsnit dækker 70-80% af udgifterne ved gennemførsel af en begravelse. Vores bedemænd står klar hele døgnet på telefon 70 25 25 33 hvis du har spørgsmål hertil.


 

 

Dødfødsel eller abort

I tilfælde af en dødfødsel eller en abort kan både moderen og faderen kontakte os om dødsfaldet med henblik på at arrangere en begravelse eller en bisættelse. Dog skal vi bruge moderens CPR-nummer og underskrift for at gennemføre begivenheden.

Død efter fødsel

Hvis dødsfaldet indtræffer umiddelbart efter, at barnet er født, så anses barnet for at være under 18 år og får derfor tildelt et CPR-nummer, som registreres i kirkebogen. Derudover skal vi bruge moderens CPR-nummer og underskrift.

Dødfødt før 22. uge

Forældre må selv bestemme, om der skal arrangeres en begravelse eller ej. Nogle hospitaler tilbyder fælleskremering, men det er også tilladt at lade begravelsen ske udenfor en kirkegård, hvis efterladte ønsker et sted uden gravsten.

Dødfødt efter 22. uge

Her er det lovpligtigt at foretage en enten kirkelig eller borgerlig begravelse. I forbindelse med barnets død har moderen ret til tre måneders orlov, mens faderen har ret til 14 dage.

Barn under 18 år

Efterladte skal sørge for, at der bliver Efterladte skal sørge for, at der bliver foretaget en korrekt, lovpligtig begravelse og her er det naturligvis op til de efterladte, om de vælger en kirkelig begravelse eller bisættelse, eller en borgerlig begivenhed..

Som efterladte har I har forskellige muligheder for bestilling af en begravelse eller bisættelse. Enten kan I ringe og aftale et hjemmebesøg, hvor vi kan være fremme hos jer inden for 3 timer efter opkaldet. Ved hjemmebesøg giver en af vores dygtige bedemænd sig tid til at lytte til jeres specifikke behov og ønsker til den forestående begivenhed. I har også mulighed for at bestille begravelsen eller bisættelsen online. Det sker ved at følge syv simple trin, som vi linker til på siden. Hvis du/I har spørgsmål til online bestilling, så modtager vi gerne opkald døgnet rundt. 


 

 

Begravelse uden handling: 6.983 kr.

Rådgivning om begravelse

iVi yder døgnservice for rådgivning om afholdelse af en begravelse eller bisættelse for et barn og ordner alt det nødvendige papirarbejde for dødsanmeldelsen.

Søger om begravelseshjælp

iVi ansøger om begravelseshjælp og sørger for udbetaling af korrekt støtte fra Udbetaling Danmark, Elysium eller Liv & Død.

Opredning i kiste

iBedemændene op redder kisten med ekstra linned, puder og dyne for ilægningen.

Dansk hvid standard kiste

iØ-kisten, foster er lavet af PEFC-/FCS-certificeret fyrretræ og miljøvenligt materiale og overholder derfor EU's krav for miljøgodkendelse. Hovedpude, dyne, sidepolstring samt polstring med bomuldsmadras men uden håndtag.

Levering og ilægning

iBedemændene iklæder og ilægger barnet i kiste på hospitalets kapel, sammen med bamser og andet, som evt. skal med i kisten.

Pyntning af kiste

iBedemanden pynter kisten med de blomster, som familien har købt lokalt, under hjemmebesøget eller online.

Klassisk rustvogn, 15 km

iRustvognskørsel fra privat adresse til kirkegårdens kapel, fra hospitalskapel til ceremonisted eller direkte kørsel til krematorium eller kirkegård.

Ordner højtidelighed

iBedemanden finder præsten, skaber kontakt og arrangerer med kirkegården, hvis det hele skal ske i stilhed. Bedemanden klarer alt i forbindelse med den ønskede begravelse.

Undersøger gravplads

iBedemanden undersøger og aftaler møde på kirkegård ved udpegning af ønsket gravsted. Er der adgang til en familiegravplads, undersøger vi altid udbudsprisen. Alle kirkegårdsudgifter betales ud over priserne vist på denne side.

Klarer alt papirarbejde

iBedemanden sørger for alt papirarbejde frem til skifteretten, inkl. ansøgning om og hjælp til udbetaling af begravelseshjælp.

Underskriv med NemID

iMuligt at underskrive manuelt eller med NemID på alle nødvendige dokumenter.

Betalt kontant eller med kort

iBetal med betalingskort – f.eks. Visa/Dankort eller benyt et kreditkort, såsom MasterCard eller AcceptCard. Det er også muligt at bestille med 14 eller 90 dages kredit mod gebyr.

Priseksemplets forudsætninger

Kisteilægning og afhentning på hospital for kørsel til kirkegårdens kapel. Kørsel ud over 15 km., koster 17 kr. pr. kørt km, og i weekenden er starttaksten 500 kr. højere og kørsel 25 kr. pr. km.

Ønskes ekstra services inkluderet i prisen, kan dette tilvælges i vores elektroniske bestilling eller ved at ringe 70 25 25 33. Alle priser er inkl. moms og skatter, men ekskl. kirkegårdsudgifter.

Start bestilling af bedemand Se alle priser og produkter


 
bisættelse af barn

 

Med handling fra 7.841 kr.

Rådgivning om begravelse

iVi yder døgnservice for rådgivning om afholdelse af en begravelse eller bisættelse for et barn og ordner alt det nødvendige papirarbejde for dødsanmeldelsen.

Søger om begravelseshjælp

iVi ansøger om begravelseshjælp og sørger for udbetaling af korrekt støtte fra Udbetaling Danmark, Elysium eller Liv & Død.

Opredning i kiste

iBedemændene op redder kisten med ekstra linned, puder og dyne for ilægningen.

Dansk hvid standard kiste

iØ-kisten, er lavet af PEFC-/FCS-certificeret fyrretræ og miljøvenligt materiale og overholder derfor EU-blomsten miljøkrav. Hovedpude, dyne, sidepolstring samt polstring med bomuldsmadras og fire håndtag.

Levering og ilægning

iBedemændene iklæder og ilægger barnet i kiste på hospitalets kapel, sammen med bamser og andet, som evt. skal med i kisten.

Pyntning af kiste

iBedemanden pynter kisten med de blomster, som familien har købt lokalt, under hjemmebesøget eller online.

Klassisk rustvogn, 2 x 15 km

iRustvognskørsel fra privat adresse til kirkegårdens kapel og fra hospitalskapel til ceremonisted eller direkte kørsel til krematorium eller kirkegård.

Ordner højtidelighed

iBedemanden finder præsten, skaber kontakt og arrangerer med kirkegården, hvis det hele skal ske i stilhed. Bedemanden klarer alt i forbindelse med den ønskede begravelse.

Undersøger gravplads

iBedemanden undersøger og aftaler møde på kirkegård ved udpegning af ønsket gravsted. Er der adgang til en familiegravplads, undersøger vi altid udbudsprisen. Alle kirkegårdsudgifter betales ud over priserne vist på denne side.

Klarer alt papirarbejde

iBedemanden sørger for alt papirarbejde frem til skifteretten, inkl. ansøgning om og hjælp til udbetaling af begravelseshjælp.

Underskriv med NemID

iMuligt at underskrive manuelt eller med NemID på alle nødvendige dokumenter.

Betalt kontant eller med kort

iBetal med betalingskort – f.eks. Visa/Dankort eller benyt et kreditkort, såsom MasterCard eller AcceptCard. Det er også muligt at bestille med 14 eller 90 dages kredit mod gebyr.

Priseksemplets forudsætninger

Kisteilægning og afhentning på hospital for kørsel til kirke, samt evt. afslutningsvis rustvognsvognskørsel til kirkegården. Kørsel ud over 15 km., koster 17 kr. pr. kørt km, og i weekenden er starttaksten 500 kr. højere og kørsel 25 kr. pr. ekstra kørt km.

Ønskes ekstra services inkluderet i prisen, kan dette tilvælges i vores elektroniske bestilling eller ved at ringe 70 25 25 33. Alle priser er inkl. moms og skatter, men ekskl. kirkegårdsudgifter.

Start bestilling af bedemand Se alle priser og produkter


 
begravelse af spædbørn

 

Bisættelse uden handling: 6.112 kr.

Rådgivning om bisættelse

iDøgnservice for rådgivning om afholdelse af bisættelse uden ceremoni ved kisten for et barn og ordner alt det nødvendige papirarbejde for dødsanmeldelsen. Forvent fuld service, hvor bedemand ordner alt

Søger om begravelseshjælp

iVi ansøger om begravelseshjælp og sørger for udbetaling af korrekt støtte fra Udbetaling Danmark, hvor der bliver udbetalt et standard engangsbeløb til moder af barnet. Der skelnes ikke om en fødsels er gennemført. Hvis der er dokumenteret liv, udbetales begravelseshjælp. Og dette sikre bedemanden kommer på plads.

Opredning i kiste

iBedemændene op redder kisten med ekstra linned, puder og dyne for ilægningen. Det kan også være effekter skal ned til barnet eller på anden måde, vi som bedemænd skal håndtere barnet i kisten.

Transport- og kremeringkiste

iØKisten vil overholde krematoriet krav til en kiste for brænding. Kisten leveres ofte af hospitalet.

Levering og ilægning

iBedemændene iklæder og ilægger barnet i kiste på hospitalets kapel, sammen med bamser og andet, som evt. skal med i kisten. Alt må kommer med i kisten, så længe det er brændbart. Metaler vil fordampe i kremeringsprocessen, kun metaller som titanium.

Klassisk rustvogn, 15 km

iRustvognskørsel fra privat adresse til kirkegårdens kapel, fra hospitalskapel til ceremonisted eller direkte kørsel til krematorium eller kirkegård.

Undersøger gravplads

iBedemanden undersøger og aftaler møde på kirkegård ved udpegning af ønsket gravsted. Er der adgang til en familiegravplads, undersøger vi altid udbudsprisen. Alle kirkegårdsudgifter betales ud over priserne vist på denne side.

Klarer alt papirarbejde

iBedemanden sørger for alt papirarbejde frem til skifteretten, inkl. ansøgning om og hjælp til udbetaling af begravelseshjælp.

Underskriv med NemID

iBedre Begravelses digitale arbejdsgange er certificeret af folkekirkens it, og det er også muligt at underskrive med NemID på alle nødvendige dokumenter.

Betalt kontant eller med kort

iBetal med betalingskort – f.eks. Visa/Dankort eller benyt et kreditkort, såsom MasterCard eller AcceptCard. Det er også muligt at bestille med 14 eller 90 dages kredit mod gebyr.

Priseksemplets forudsætninger

Bedemanden afhenter på kapel og kører i rustvogn direkte til krematorium kapel. Familien får en køretid, så det er muligt at kunne sende en tanke, uden deltagelse. Bedemand laver alt papirarbejde og ordner for udbetaling af begravelseshjælp.

Ønskes ekstra services og produkter inkluderet i prisen, kan dette vælges i vores elektroniske bestilling, på hjemmebesøg eller ved at ringe 70 25 25 33. Alle priser er inkl. moms og skatter, men ekskl. kirkegårdudgifter og kremeringsafgift

Start bestilling af bedemand Se alle priser og produkter 

Ønsker du/I bisættelse?

En bisættelse er en begivenhed, der starter som en almindelig kirkelig højtidelighed eller i kapellet, men i stedet for at føre kisten i jorden, køres kisten væk til brænding. Her skal de efterladte betale for brænding og urne, som normalt er den billigste begravelsesform. En urnegrav er fredet i 10 år, hvor en kiste har en fredningsperiode på mindst 20 års.

 

Vores bedemænd hjælper dig gratis med at undersøge kirkegårdens udbudspriser. 

læs mere.

urne til børn børne urne

 
bedrebegravelse anmeldelser

 
Bedemand Peter Holm

Peter Holm har erfaring fra 1.200 begravelser og er instruktør på bedemandsuddannelsen. Ring på tlf. 70 25 25 33 for samtale.

Bedemand Per Holm

Per Holm er vagthavende bedemand og har stået for flere end 2.000 begravelser. Ring lige nu på tlf. 70 25 25 33 for samtale.

Bedemand Christian Holm

Bedemand Christian Holm har som ældste søn flere end 1.700 begravelser bag sig. Ring på tlf. 70 25 25 33 for samtale.


Bedemand Christine Nielsen

Christine Nielsen har erfaring fra 1.000 begravelser. Ring på tlf. 70 25 25 33 på hverdage kl. 9.00-15.00.

Specialist i begravelseshjælp Claus Møbius

Claus Møbius er regnskabschef og specialist i begravelseshjælp. Ring på tlf. 70 25 25 33 på hverdage kl. 8.00-16.00.

Annelise Andersen, bedemand

Annelise Andersen har stået for flere end 2.000 begravelser. Ring påt tlf. 70 25 25 33 for samtale på hverdage kl. 8.00-16.00.


Bedre Begravelse er e-mærket

En fair handel

Siden 2010 har vi været e-mærket og omfattet af e-handelsfondens købergaranti.  

Alle bedemænd er uddannet og certificeret

Professionel rådgivning

Siden 2013 har alt personale været uddannet og eksaminret som bedemænd.  

Alle rustvogne er bæredygtige og Co2 neutraliseret

Ufejlbarlig service

Alle forretninger, denne hjemmeside og vore rustvogne er Co2 neutraliseret.  


 
tænk på miljøet

 

Det er gratis at få vagthavende bedemand til at foretage al indtastning i forbindelse med onlinebestilling og fremsende bestillingens betalingslink.

Inden tre timer kan vi have den kiste, du/I har valgt online, bedemand og rustvogn fremme på en hvilken som helst (brofast) adresse i Danmark, inklusive Bornholm.

Få op til 90 dages kredit, eller vent med at betale til efter højtideligheden. Betal helt gebyrfrit med alle gængse betalingskort samt danske og internationale kreditkort.