top
.

Begravelse

Familien bærer kisten ud til gravpladsen for afsluttende jordfæstelse på gravstedet efter højtideligheden.

- Hvid begravelses-kiste
- Iklæder i tøj og ilægning
- Arrangerer handlingen
- Laver alt papirarbejde
- Søger begravelses-hjælp
- Rustvogn, 1x15 km.
- Kort eller tilkøb kredit

Fra 7.587,-
Uden ceremoni: 6.992,-

Bisættelse

Efter højtideligheden køres kisten til krematorium, så urne kan nedsættes i gravstedet eller askespredes over havet.

- Hvid bisættelses-kiste
- Iklædning og ilægning
- Fuldservice inklusiv alt
- Søger begravelses-hjælp
- Ø-urne eller Sø-urne
- Rustvogn, 2x15 km.
- Kort eller tilkøb kredit

Fra 9.082,-
Uden ceremoni: 7.287,-

Donation til videnskaben

Hvis du beslutter dig for at donere dit legeme til videnskaben, vil det være til uvurderlig gavn for de sundhedsvidenskabelige uddannelser for forskning i sygdomme og ved udvikling af nye behandlingsmetoder.

Donering af legeme til videnskaben


En donation til videnskaben skal naturligvis overvejes nøje. Beslutningen skal træffes mens du er i live. Drøft også beslutningen med dine nærmeste pårørende, så dit ønske ikke kommer som en overraskelse. 

På den måde vil familien også være forberedt på de ændringer, en donation vil betyde for det praktiske forløb efter dødsfaldet. En donation skal være et aktivt tilvalg, og du skal selv vælge det, inden du dør. 

Det er ikke muligt at donere dit legeme efter dødsfaldet. Kun hvis der foreligger en underskrevet donationsaftale, kan det indbringes til Panum-Instituttet i København, Odense Universitetshospital eller til Aarhus Universitetshospital.Højtidelighed overhovedet mulig?

Et legeme, der doneres til lægevidenskaben skal indleveres inden for fire dage. Men selv om der er denne tidsfrist, forhindrer det ikke, at de efterladte kan afholde en højtidelighed. Bedemanden vil i det tilfælde hastebehandle papirarbejdet og kan rådgive og være behjælpelig med at arrangere den ønskede højtidelighed i en kirke eller fra et kapel.

Når universitetet melder, at kisten er klar til afhentning – typisk inden for to måneder (det kan dog være helt op til to år) bliver den afdøde kørt i rustvogn til det valgte krematorium. Familien kan her få udleveret askeurnen, eller bedemanden kan bringe den til kirkegården til urnenedsættelse.


Gratis rustvognskørsel

Universitet, hvortil et legeme doneres betaler udgifterne til begravelsen. Dog betaler universitet kun rustvognskørslen efter hverdagstakst. 

Dette kan eksempelvis være fra kapel til kirke, videre til universitetet og den sidste rustvognskørsel til krematoriet eller kirkegården til kistebegravelse inden for den region universitet ligger i. 

Vær opmærksom på, at hvis der er behov for akut afhentning i weekenden på plejehjem, hospice eller i et privat hjem, eller hvis I planlægger en højtidelighed om lørdagen, vil der kun blive refunderet i forhold til hverdagstaksterne for rustvognskørsel.


Ring nu – 70 25 25 33