top

 
.
Begravelse

Efter højtideligheden bærer familien ud til gravpladsen for afsluttende jordfæstelse af kisten i gravstedet.

Bedemand arrangerer alt
Hvid begravelses kiste
Iklædning i tøj og ilægning
Aftaler præst/kirke/gravsted
Anmeldelser til myndigheder
Ansøger begravelseshjælp
Rustvognskørsel, 1x15 km.

Fra: 7.406,-
Uden ceremoni: 6.913,-

Læs mere

Bisættelse

Efter højtideligheden køres kisten til krematorium, så urne kan nedsættes i gravstedet eller askespredes over havet.

Forvent fuld service
Dansk hvid basis kiste
Iklædning og ilægning i kiste
Aftaler kirke/præst/kirkegård
Laver al papirarbejdet
Dansk Ø-urne eller Sø-urne
Rustvognskørsel 2x15 km

Fra: 8.903,-
Uden ceremoni: 7.808,-

Læs mere


 
Begravelse eller vælg bisættelse
Begravelse og bisættelse - hvad er forskellen?


Ring 70 25 25 33

 

 

Hvad er forskellen på en begravelse bisættelse

Om der er tale om begravelse eller bisættelse, kommer alene an på begravelseshandlingen. Enten bliver man begravet i en kiste – altså afdøde nedsænkes i jorden på en af kirkegårdens gravpladser – eller familien bærer kisten ud til rustvognen, for et sidste farvel, hvorefter rustvognen kører til det lokale krematorium. 

Ved en kistebegravelse afsluttes begravelsesritualet på gravpladsen – mens man ved en bisættelse efterfølgende enten nedsætter en urne i en gravplads på kirkegården eller hjemtager urnen for egen askespredning over åbent hav i sejlbåd. Uanset valg af begravelsesform skal ceremoni i kapel eller højtidelighed i kirke afholdes inden for 14 dage efter bortgang.

Nedemand, Per Holm
Bedemand Per Holm, tlf: 70 25 25 33

Bedemand Per Holm om forskel på bisættelse og begravelse

Per Holm

Døgn telefon: 70 25 25 33

Sådan gennemføres en begravelse eller bisættelse

Den afgørende forskel på en begravelse eller bisættelse, er hvordan kisten med afdøde håndteres efter ceremonien i kirken eller fra kapellet – hvis en ceremoni eller højtidelighed er ønsket. Ofte er der et ønske om en handling omkring kisten, enten fra kapel eller i kirken. 

I kirken anmelder bedemanden med kiste en time for handling start. Forudgående har bedemand arrangeret detaljerne omkring ceremonien, der i Folkekirke-regi benævnes som en højtidelighed. Bedemanden har ligeledes arrangeret for familiens møde med præsten, hvor man sammen forudgående har talt om salmer, prædiken og indholdet i højtideligheden. 

Så de to begravelsestyper er som udgangspunkt stort set ens omkring ceremoniens indhold. Det er kun afslutningen, som udgør forskellen:


Begravelse i kiste

Ønskes begravelse, afsluttes højtideligheden med familien, og kisten bæres ud til gravpladsen. Her hjælper bedemanden og kirkens personale med at sætte reb på kistens håndtag. Når alle er klar, jordfæstes kisten – dvs. at kisten sænkes ned i jorden, hvorefter præsten kaster jord på kisten tre gange efterfulgt af en velsignelse, og familien kaster roser på kisten i graven. Når graven er tildækket med jord, pynter bedemanden graven med de medbragte blomster.

Bisættelse og askespredning

Ønskes en bisættelse, bærer familien ofte kisten ud til rustvognen og stiller den i bilens kistekabine efter højtideligheden i kirken eller ceremonien i kapellet. Alle deltagere får nu mulighed for et sidste farvel, hvor man lægger breve, roser eller andre personlige effekter på og omkring kisten i rustvognen. Når familien er klar, sætter bedemanden kisten helt ind i rustvognen, lukker ind til kistekabinen og kører stile og roligt mod det lokale krematorium.


Få samtale om borgerlig begravelse eller bisættelse

Bedemand Peter Holm med speciale i begravelse i kirke

Peter Holm, yngste søn af Per Holm og har som bedemand siden år 2010 gennemført over 2.000 begravelser.

Bedemand Christine Nielsen har stor viden om bisættelse

Christine Nielsen er Per Holms svigerdatter og danner par med Peter. Ring for gratis rådgivning om bisættelse.

Lad bedemand Christian Holm rådgive om begravelse til havs

Christian Holm, ældste søn og bedemand med unik viden om gennegørsel ag askspredning til havs.

Er afdøde ikke medlem af folkekirken – eller ønskes der ikke deltagelse af en præst – foregår ceremonien ofte i et kapel. Nogle gange er det muligt at benytte et kapel med tilknytning til kirkegården, men ofte gennemføres en ceremoni med kiste på et krematoriums kapel, hospitalets kapel eller et helt tredje sted. Bedemanden har udstyr til at lave ceremoni i det fri eller i private hjem. På plejehjem og hospice kan bedemanden arrangere en såkaldt udsyngning, der er en lille ceremoni ved kisten for stedets beboere og personaler, der under normale omstændigheder ikke vil kunne deltage ved en efterfølgende ceremoni fra kapellet eller højtidelighed i kirken. 

En borgerlig ceremoni foregår uden deltagelse af en præst fra folkekirken eller trossamfund. Det er familien, der bestemmer, hvad der skal ske. Her vil familien vil naturligvis blive vejledt af bedemanden, der også kan gennemføre ønskede borgerlige ceremonier som ceremonileder.  Familien sammensætter derfor selv forløbet omkring den ønskede begravelse eller bisættelse og sender programmet til bedemanden. Familien har meget vide rammer for at efterkomme afdødes sidste ønske, dog inden for kapellets retningslinjer om især brug af røgelse og levende lys.


 
Certificeret bedemand

 

Os som bedemænd ved begravelse eller bisættelse

Gravsted ved begravelse

Efter ceremonien i kirken eller kapellet skal familien stille med seks personer som ligbærere/ kistebærere til gravstedet. Bedemand, kirketjener og/eller præsten går foran kisten og viser vej til graven. Er der langt, kan der benyttes en katafalk (en form for rullevogn) eller der kan indlægges en kortegekørsel med rustvogn ud til gravpladsen på kirkegården.

Bedemanden kan stille med seks ligbærere, hvis man ønsker eller har behov, eller hvis der ingen familie er til at bære kisten ved en begravelse. Forudgående har familien været på kirkegården og udtaget et gravsted, hvis der ikke skal benyttes et familiegravsted. Gravstedet kan også være reserveret af afdøde og pårørende på forhånd, så alt praktisk omkring kirkegården kan ordnes af bedemanden.

Af dem, der ikke benytter et eksisterende familiegravsted for begravelse, vælger:

Ukendt fællesgrav: 6%

Gravstedstypen er kun mulig på de store kommunale kirkegårde.

Plæne gravsted: 29%

Kiste gravsted i græsplæne med mulighed for liggende gravsten.

Klassisk gravsted: 65%

Traditionel gravplads med bed, kant og mulighed for stående gravsten.Gravsted ved bisættelse

Efter ceremonien i kirke eller fra kapel bærer familien kisten ud til den ventende rustvogn, hvorefter der er mulighed for et sidste farvel. Når familien er klar, sætter bedemanden kisten ind og lukker kistekabinen. Herefter ruller bilen stille væk fra stedet og køres til det lokale kapel. 

Bisættelse med efterfølgende urnenedsættelse i et gravsted på en kirkegård er den mest udbredte begravelsesform blandt danskerne. I Jylland er der lidt færre, som bliver bisat, men landsgennemsnittet er, at næsten 90% stadig vælger en bisættelse

Af dem, der ikke benytter et eksisterende familiegravsted for bisættelse, vælger:

Ukendt fællesgrav: 51%

Den mest benyttede begravelses form i Danmark, uden sidestykke.

Plæne gravsted: 23%

Kiste gravsted i græsplæne med mulig for liggende gravsten.

Klassisk gravsted: 26%

Urne gravsted med bed, kant og mulighed for opretstående gravsten.


Stor imødekommenhed & professionalisme. På et for os meget hårdt tidspunkt, var det nok en anelse "heldigt" at vi havnede hos BedreBegravelse.

af  Niels Erik Poulsen, Sankt Jørgensbjerg Kirke
Begravelse eller bisættelse
 

 
IT-Certificeret Bedemandsservice

 

Få uforpligtende samtale med en uddannet bedemand 

Bedemand Katja kan rådgive om begravelser

Katja Rohde kan bestilles over telefon for gennemførsel af begravelse. Ring tlf. 70 25 25 33 for samtale nu.

Annelise Andersen, bedemand og dækker hele Danmark med begravelsesservice

Annelise Andersen har stået for flere end 2.000 begravelser. Ring på tlf. 70 25 25 33 for samtale på hverdage kl. 8.00-16.00.

Rannva Jacobsen specialist i begravelser og bisættelser

Rannva Jacobsen er specialist i udlands begravelser. Ring på tlf. 70 25 25 33 på hverdage kl. 8.00-16.00.

Alternativ til kirkegård og gravsted

I de seneste år har der været en stigende efterspørgsel på askespredning over havet. Det er også blevet lettere at vælge deling af urnen, så der for eksempel nedsættes en del af asken på en kirkegård, mens en anden del spredes over havet. Man kunne også forestille sig, at en del af asken transporteres til udlandet, eller at to urner nedsættes i to forskellige gravsteder. 

Ønskes et alternativ til benyttelse af klassiske kirkegårde, kan der i en sø-urne spredes aske over havet.  Bedemanden kan søge om nedsættelse på en skovkirkegård eller på privat grund. Sidstnævnte kræver, at man har en have på over 5.000 m2, der ikke er en del af noget erhverv – altså skal der være tale om en privat have, hvor en urne kan nedsættes i et tinglyst gravsted.

Bedemanden kan undersøge og arrangere det ønskede gravsted på kirkegårde og kan forestå spredning af aske i Storebælt, uden familiens deltagelse. Alternativt afhenter familien selv askeurnen på det lokale krematorium for efterfølgende selv at forestå askespredningen – ikke i en å, en sø eller lille fjord, men over åbent hav i en sejlbåd, hvor familien er minimum 300 meter fra land.


 

 

Hvad betyder bisættelse?

Langt de fleste siger begravelse, men mener reelt en bisættelse. Man taler også om en ”begravelseshandling”, der så enten kan være en begravelse i kiste eller bisættelse af en urne, hvor familien ved sidstnævnte kan nedsætte en urne i et gravsted eller sprede asken over havet.

Efter ceremonien køres kisten væk i en rustvogn til det ønskede krematorium, hvor der brændes. Cirka ti dage efter får bedemand eller familie besked om, at askeurnen er klar til afhentning på krematoriet. Ved en begravelse jordfæstes kisten i forlængelse af højtideligheden i kirken eller kapellet.

Tre måde for gennemførsel af en bisættelse

Der er tre måder at gennemføre en bisættelse på. Enten afholdes en klassisk højtidelighed i kirken, der består af tre salmer, præstens tale, fællesbøn og afslutningsvis ofte udbæring til en rustvogn. Det absolut mest fordelsagtige ved folkekirkens tilbud er, at det er gratis og, at der er en præst, som leder højtideligheden. Ønskes en borgerlig handling, er det familien, som bestemmer ceremoniens indhold.

Sankt Jørgensbjerg kirke kapel

Der er faktisk slet ikke krav om, hvordan en ceremoni skal afholdes. Det er familien, som bestemmer, og her er valget ofte påvirket af, om afdøde eller pårørende er religiøse. Under alle omstændigheder bliver afdøde kørt direkte til det lokale krematorium i kisten, hvor brændingen foregår. Herefter er selve ceremonien afsluttet, indtil du og familien senere hen vælger at urnenedsætte med afdødes aske på et gravsted/urnegrav på kirkegården, eller får udleveret askeurnen for askespredning over åbent hav.